Plast-Box chce umacniać pozycję na rynku opakowań dla branży spożywczej
14 Nov 2014 10:38

Producent opakowań z tworzyw sztucznych firma Plast-Box, po III kwartałach br. odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 111,84 mln zł wobec 115 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie grupa zwiększyła o 16% r/r skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej, który na koniec września 2014 r. osiągnął wartość 11,27 mln zł.

Po 9 miesiącach br. Plast-Box wypracował skonsolidowany zysk netto o wartości 3,34 mln zł, przy czym 2,58 mln zł przypadło na III kwartał 2014, czyli o 21% więcej niż rok wcześniej. To efekt m.in. działań zmierzających do minimalizowania wpływu osłabienia kursu hrywny wobec euro na działalność Plast-Box Ukraina, wsparty stabilną sytuacją na rynku walutowym w III kwartale br., dzięki czemu grupa pokryła całość strat wynikających z różnic kursowych.

„Trzeci kwartał podporządkowany był w dużej mierze wypracowaniu zysku na poziomie brutto oraz netto w Plast-Box Ukraina. Dzięki konsekwentnej polityce współpracy z partnerami, jaką rozpoczęliśmy jeszcze w I połowie roku, by ograniczać wpływ wahań kursowych na wyniki, udało nam się w pełni zrealizować ten cel. Od lipca do września tego roku wygenerowaliśmy w Plast-Box Ukraina 7,8 mln hrywien zysku operacyjnego, a po 9 miesiącach roku 24,6 mln hrywien. Tym samym nadrobiliśmy w całości straty z tytułu ujemnych różnic kursowych i na koniec września zanotowaliśmy zysk netto z działalności naszej spółki-córki w wysokości 1,8 mln hrywien. To pokazuje, że nawet w trudnych warunkach ekonomicznych, wynikających z obecnej sytuacji na Ukrainie, nasza działalność na Wschodzie jest cały czas opłacalna. Będziemy dalej działać na Ukrainie zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, bo jak widać przynoszą one pozytywne efekty” - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

„Równolegle bardzo dobrze radzi sobie nasza słupska spółka, która obsługuje klientów w Polsce i eksportuje wyroby do Unii Europejskiej. W trzecim kwartale obserwowaliśmy duże zapotrzebowanie na plastikowe pojemniki na obu tych rynkach i w efekcie zwiększyliśmy tam sprzedaż” - dodaje prezes Plast-Boxu.

Po 9 miesiącach 2014 r. sprzedaż krajowa Plast-Boxu wzrosła o 16% do 41,71 mln zł i stanowiła 37% w strukturze przychodów grupy. Jednocześnie o 13% wzrósł eksport na rynki unijne, osiągając wartość 33,09 mln zł. W efekcie udział sprzedaży do państw Unii Europejskiej po III kwartałach roku sięgnął niemal 30% skonsolidowanych przychodów. Plast-Box dostarcza swoje produkty do zdecydowanej większości krajów europejskich, a eksport stanowi blisko 63% całkowitej sprzedaży grupy. Odbiorcami plastikowych pojemników zarówno w Polsce, jak i za granicą są m.in. firmy z branży chemicznej, budowlanej, a także spożywczej.

Źródło: Plast-Box