Plast-Box podsumowuje półrocze i zapowiada inwestycje
26 Aug 2014 13:25

Spółka Plast-Box wypracowała w pierwszym półroczu bieżącego roku skonsolidowane przychody w wysokości 74,36 mln zł, wobec 75,49 mln zł po 6 miesiącach roku ubiegłego. Jednocześnie grupa zwiększyła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej do 7,79 mln zł, czyli o 31 proc. r/r. Mimo konieczności naliczenia w pierwszym kwartale br. ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych będących efektem osłabienia hrywny, pierwsze półrocze 2014 r. Plast-Box zamknął zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,76 mln zł.

W drugim półroczu Plast-Box zamierza zainwestować do 3 mln zł w rozwój mocy produkcyjnych. Środki te mają zostać przeznaczone m.in. na rozbudowę systemu hydrantowego w słupskiej fabryce oraz zakup maszyn i form wtryskowych. Planowana jest także modernizacja części maszyn i narzędzi wtryskowych w zakładach produkcyjnych w Polsce i na Ukrainie, a także inwestycje w podniesienie bezpieczeństwa informatycznego.

„Nadrobienie strat z pierwszego kwartału tego roku w tak krótkim okresie było możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedażowym naszej polskiej spółki, która zwiększyła przychody rok do roku o 10 proc. do poziomu 61,62 mln zł, zaś zysk netto aż o 38 proc., do 1,88 mln zł” - powiedział Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. „Jednocześnie pozytywne efekty przyniosły działania, jakie podjęliśmy na Ukrainie celem uniezależnienia naszych wyników od wahania kursów walut. Zdecydowaliśmy się między innymi na podniesienie cen w ostatnich miesiącach i powiązanie ich z euro oraz na skrócenie terminów płatności. W rezultacie nasza ukraińska spółka wypracowała 8,5 mln hrywien zysku netto w II kwartale tego roku wobec straty netto 12,2 mln hrywien w pierwszym kwartale br., zmniejszając tym samym stratę do 3,7 mln hrywien na koniec czerwca. Kontynuacja aktywności marketingowo-sprzedażowej oraz konsekwentna realizacji przyjętych założeń biznesowych na Ukrainie pozwalają oczekiwać dalszej poprawy wyników w kolejnych okresach.”

W pierwszym półroczu br. Plast-Box zwiększył sprzedaż krajową o 25 proc. r/r do 28,55 mln zł oraz eksport do Unii Europejskiej o 12 proc. do 21,47 mln zł. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna Plast-Boxu do krajów Europy Wschodniej spadła w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. do 23,83 mln zł, czyli 28 proc. r/r. Sprzedaż na Ukrainie w pierwszej połowie br. stanowiła 21 proc. skonsolidowanych przychodów. Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach po pierwszym półroczu wyniósł 62 proc. Plast-Box sprzedawał swoje produkty na 30 rynkach europejskich, największymi rynkami eksportowymi w pierwszych 6 miesiącach 2014 r. były Ukraina, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy i Francja.

Głównymi pozycjami asortymentowymi w I połowie br. były opakowania plastikowe typu wiaderko z pokrywką oraz plastikowe skrzynie. Sprzedaż wiaderek wzrosła w tym okresie o 2 proc. r/r i stanowiła 74 proc. skonsolidowanych przychodów, zaś sprzedaż skrzyń zwiększyła się aż o 24 proc. r/r. Tym samym miały w pierwszym półroczu 10-procentowy udział w sprzedaży skonsolidowanej.

Źródło: Plast-Box