Plast-Box zapowiada dobry rok
16 May 2016 10:14

Grupa kapitałowa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, w pierwszym kwartale zwiększyła zysk netto o 169% - do 1,9 mln zł - i uzyskała stopę zysku netto 5,5% oraz stopę EBITDA 15,5%. Od stycznia do marca 2016 roku wypracowała 35,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 35,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi 2,2% wzrostu r/r. W tym czasie spółka-matka, przynosząca ponad 90% przychodów, urosła o 10,5%. Spółka-córka Plast-Box Ukraina w okresie pierwszego kwartału zwiększyła przychody wyrażone w hrywnach o 6,7% do 45,6 mln hrywien i osiągnęła stopę EBITDA w wysokości 13,2%.

„Specyfika sytuacji na Ukrainie wpływa na ocenę wyników grupy kapitałowej Plast-Box” – mówi wiceprezes Plast-Boksu Krzysztof Pióro. „W ubiegłym roku w pierwszym kwartale grupa uzyskała unikalnie wysoką stopę EBITDA wynoszącą 19,1%, na co miała wpływ stopa EBITDA wykazana w spółce córce na Ukrainie w wysokości 38,6%, a ta z kolei była skutkiem gwałtownego wzrostu cen produktów, nadganiających galopującą wówczas na Ukrainie inflację.”

Spółka matka, czyli Plast-Box S.A. w Słupsku, w pierwszym kwartale 2016 odnotowała wzrost sprzedaży do wartości 32,6 mln zł (10,5%), wzrost wartości EBITDA o 18,9% do 4,3 mln zł oraz wzrost zysku netto o 27,6% do 2,1 mln zł.

„Od stycznia do marca 2016 grupa Plast-Box notuje wprawdzie obniżenie wartości i stopy EBITDA w stosunku do roku ubiegłego, ale jako skutek porównania do nienaturalnie wysokich wyników operacyjnych” – mówi prezes zarządu Plast-Box S.A. Grzegorz Pawlak. „Obecnie wyniki grupy kapitałowej są już o wiele mniej niż w ubiegłym roku zaburzone przez spadek wartości hrywny, o czym świadczy dobra branżowa rentowność operacyjna i satysfakcjonujący poziom stopy zysku netto. Zwracamy też uwagę na znakomite wyniki spółki-matki, która wciąż poprawia wydajność, mimo małych inwestycji w dwóch poprzednich latach.”

Plast-Box dostarcza swoje produkty do zdecydowanej większości krajów europejskich. W I kwartale 2016 roku eksport do Unii Europejskiej, w tym do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, stanowił ponad 40% udziału w przychodach grupy. Od stycznia do marca tego roku sprzedaż eksportowa na rynki unijne wzrosła o 10,4% do 14,4 mln zł.

„Pracujemy nad wzrostem sprzedaży i realizujemy tak potrzebne spółce inwestycje w nowe maszyny. Zarząd dokładnie wie co robić, realizując strategiczny plan rozwoju na lata 2016-2021” - dodaje prezes Pawlak. „Nasze akcje stanowią obecnie dużą szansę inwestycyjną, bo są poważnie niedoszacowane, a zarząd przewiduje kolejny udany rok dla spółki.”

Źródło: Plast-Box