Plast-Box zwiększa zysk netto o 48%
13 Nov 2015 09:23

Plast-Box, jeden z wiodących producentów opakowań z tworzyw sztucznych sprzedający swoje produkty do większości krajów w Europie, wypracował w ciągu trzech kwartałów br. skonsolidowany zysk netto o wartości blisko 5 mln zł, czyli o 48% więcej niż rok wcześniej. Ponadto od stycznia do września 2015 r. zysk brutto grupy Plast-Box zwiększył się o 58% (rok do roku) i osiągnął wartość ponad 6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy wyniosły 108 mln zł wobec 111,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość EBITDA wypracowana w tym czasie osiągnęła 15 mln zł, przy 13,9% marży EBITDA.

Spółka-matka grupy kapitałowej Plast-Box zlokalizowana w Słupsku, przy przychodach na poziomie ubiegłego roku, poprawiła zysk brutto na sprzedaży o 10,2% oraz wartość EBITDA o 9,9%. Natomiast spółka córka na Ukrainie może pochwalić się 14% - owym wzrostem sprzedaży wyrażonym w hrywnach, wzrostem zysku brutto na sprzedaży o 9,8% i wartości EBITDA o 12,9% (także UAH).

„Stabilizowanie się sytuacji na Ukrainie sprzyja poprawianiu wyników naszej spółki-córki, choć po uwzględnieniu spadku wartości hrywny w stosunku do złotówki (rok do roku), rezultaty te prezentują się dużo skromniej. Spółka-matka wyraźnie poprawiła rentowności – skupienie się na efektywności przyniosło dobry efekt. Wzrost zysku całej grupy kapitałowej za 9 miesięcy 2015 roku, osiągnięcie 4,6% stopy zysku netto, to dobra informacja po kilku miesiącach rekordowo wysokich cen surowca” – zauważa Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

Źródło: Plast-Box