Plast-Box zwiększył zysk ze sprzedaży o 19 proc.
18 Mar 2015 09:57

Plast-Box,producent opakowań z tworzyw sztucznych, wypracował w 2014 roku skonsolidowane przychody w wysokości 146,53 mln zł wobec 146,79 mln zł uzyskanych rok wcześniej. Grupa osiągnęła 14,13 mln zł zysku ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 19 proc. (rok do roku) oraz 13,89 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Skonsolidowana EBITDA Plast-Boxu wzrosła o 13 proc. do poziomu 21,03 mln zł. Pomimo wahań na rynku walutowym wynikających z sytuacji na Ukrainie, a co za tym idzie konieczności naliczenia ujemnych różnic kursowych, Plast-Box zamknął rok 2014 zyskiem netto w wysokości 2,68 mln zł.

„Pod względem operacyjnym zeszły rok w Plast-Boxie należy uznać za udany. Po raz kolejny bowiem zwiększyliśmy zysk na podstawowej działalności. Duży w tym udział miała nasza słupska spółka obsługująca klientów w Polsce oraz Unii Europejskiej, która w 2014 roku zwiększyła sprzedaż na obu tych rynkach - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box.

Jak przyznaje, na poziom skonsolidowanego zysku netto przełożył wzrost kosztów finansowych związany z naliczeniem ujemnych różnic kursowych. „Choć na bieżąco wdrażaliśmy w spółce na Ukrainie rozwiązania mające na celu ograniczanie wpływu osłabienia hrywny na jej działalność, to wypracowany tam zysk operacyjny w wysokości 29,4 mln hrywien nie pozwolił pokryć w całości strat wynikających z różnic kursowych. Na koniec roku ich wartość wyniosła bowiem 33,1 mln hrywien” - tłumaczy Pawlak.

Dodaje również, że na wyniki ukraińskiej spółki w kolejnych okresach pozytywny wpływ będzie mieć rozszerzenie dotychczasowych działań o nowe rozwiązania z zakresu finansów.

Firma Plast-Box dostarcza produkty do klientów w 30 krajach Europy. Tylko w ubiegłym roku eksport do państw Unii Europejskiej wzrósł o 17 proc. rok do roku, osiągając wartość 44,90 mln zł. Władze spółki podkreślają, że w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą na Ukrainie zmniejszyła się sprzedaż w kierunku wschodnim - o 25 proc. rdr, do 44,94 mln zł. W efekcie udział eksportu w skonsolidowanych przychodach wyniósł 62 proc.. Jednocześnie Plast-Box zwiększył w 2014 roku sprzedaż na rynek krajowy o 16 proc., osiągając poziom 55,66 mln zł i generując 38 proc. obrotów grupy. Kluczową pozycję w asortymencie Plast-Boxu w 2014 roku zajmowały pojemniki typu wiaderko z pokrywką, których sprzedaż wyniosła 110,54 mln zł. Stanowi to wzrost o blisko 4 proc. w porównaniu z 2013. W analogicznym okresie sprzedaż skrzyń zwiększyła się natomiast o 11 proc. do poziomu 13,79 mln zł, zaś produktów użytkowych o 2 proc. do poziomu 14,10 mln zł.

Źródło: Plast-Box