Plast-Box zwiększył zyski ze sprzedaży o 73 proc.
18 May 2015 08:48

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wygenerował od stycznia do marca 2015 roku skonsolidowane przychody w wysokości 34,97 mln zł wobec 34,11 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o blisko 3 proc. r/r. Równolegle grupa znacznie zwiększyła zysk ze sprzedaży do poziomu 5,08 mln zł, tj. o 73 proc., a także zysk na działalności operacyjnej do 4,94 mln zł, czyli o 82 proc.
Niemal o połowę wzrosła również skonsolidowana EBITDA Plast-Boxu, w I kwartale br. osiągając wartość 6,67 mln zł wobec 4,53 mln zł rok wcześniej. Mimo naliczenia na koniec marca 2015 r. ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych w związku z dewaluacją hrywny, Plast-Box wypracował w I kwartale br. skonsolidowany zysk netto w wysokości 0,73 mln zł, podczas gdy przed rokiem notował stratę na poziomie 3,06 mln zł.
"W pierwszym kwartale wykorzystaliśmy duży popyt na rynku opakowań z tworzyw sztucznych i w konsekwencji zwiększyliśmy obroty, umacniając się nie tylko w kraju, ale też na rynkach unijnych. To przede wszystkim zasługa naszej słupskiej fabryki. W trakcie trzech pierwszych miesięcy roku bowiem w tym zakładzie notowaliśmy dobre wskaźniki wykorzystania parku maszynowego, a także historycznie wysokie przeroby tworzyw sztucznych, co było możliwe dzięki inwestycjom zrealizowanym w poprzednich latach. Pozytywne efekty przyniosły również podejmowane równolegle działania handlowe oraz realizowana strategia cenowa, które przełożyły się na wyraźny, ponad 29-procentowy, wzrost zysku brutto ze sprzedaży do 9,97 mln zł" – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.
"Szczególnie istotny jest fakt, że choć musieliśmy naliczyć ujemnie niezrealizowane różnice kursowe w związku z wahaniem na rynku walut, w okresie styczeń-marzec 2015 poprawiliśmy wynik netto aż o 3,79 mln zł r/r i cały pierwszy kwartał zakończyliśmy zyskiem. Warto przy tym podkreślić, że już w kwietniu po umocnieniu hrywny wobec euro zanotowaliśmy w Plast-Box Ukraina 6,4 mln hrywien zysku na różnicach kursowych niezrealizowanych. Co więcej, dzięki wysokiej wartości sprzedaży i uzyskanej wysokiej marży operacyjnej, w samym zeszłym miesiącu nasza ukraińska spółka wypracowała 5,2 mln hrywien zysku operacyjnego. Narastająco po czterech miesiącach tego roku zysk ten wyniósł 20,1 mln hrywien, zaś zysk brutto sięgnął 5,1 mln hrywien" – dodaje Grzegorz Pawlak.
W I kwartale 2015 roku produkty Plast-Boxu trafiały do klientów w 30 krajach europejskich. Sprzedaż krajowa Plast-Boxu wzrosła o 16% do 15,93 mln zł. Jednocześnie znacznie zwiększył się eksport na rynki unijne o 25% r/r, osiągając wartość 13,01 mln zł. Na skutek obecnej sytuacji na Ukrainie zmniejszyła się natomiast sprzedaż do państw Europy Wschodniej do poziomu 5,82 mln zł wobec 9,79 mln zł przed rokiem. Udział eksportu w przychodach grupy na koniec kwartału wyniósł 54%.

W podziale na segmenty największy wzrost obrotów w I kwartale br. Plast-Box zanotował na sprzedaży skrzynek – o 25% r/r do poziomu 4,12 mln zł, co odpowiadało za 12% w strukturze skonsolidowanych przychodów. Główną pozycję asortymentową zajmowały natomiast zamykane wiadra, których sprzedaż zwiększyła się do 26,05 mln zł, tj. o 7%, generując tym samym 74% przychodów grupy.

Źródło: Plast-Box