Polska Izba Opakowań na targach PAKFOOD-2015
28 Aug 2015 07:47

Tradycyjnie już, Polska Izba Opakowań organizuje zbiorową ekspozycję firm opakowaniowych zrzeszonych w Izbie na Międzynarodowych Targach Opakowań dla przemysłu Spożywczego PAKFOOD, które odbędą się w dniach 21-24 września w Poznaniu, na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Firmy zainteresowane udziałem ramach zbiorowej ekspozycji Izby, mogą skorzystać z autonomicznych stoisk wystawowych o powierzchni 6, 9 lub 12 m2. Przewidywany koszt 1 m2 zabudowanego i wyposażonego stoiska to ok. 400 zł. Warto zauważyć, iż tyle wynosi katalogowa cena 1 m2 samej powierzchni wystawowej  (bez zabudowy).
Firmy zainteresowane tą formą promocji swoich produktów i usług proszone są o dokonanie wstępnych zgłoszeń do 15 lipca br. z informacją o powierzchni stoiska. Jest możliwym zorganizowanie stoiska o powierzchni 15-18 m2, w przypadku wolnych powierzchni.
Zbiorowa ekspozycja firm zrzeszonych w Izbie to nie jedyna forma promocji. Obok kolektywnego stoiska Izby, funkcjonował będzie Salon Promocji, w którym zainteresowane firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Zainteresowanych tą formą promocji również prosimy o wcześniejsze (do 30 czerwca) poinformowanie Biura Izby o zamiarze skorzystania z tej formy prezentacji swojej firmy i jej oferty rynkowej.
W ramach Salonu Promocji funkcjonować będzie Witryna Literatury Firmowej – prezentacja folderów, ofert i informacji rynkowej firm. O zamiarze skorzystania z Witryny prosimy poinformować Izbę do 31 lipca 2015 r. Koszt skorzystania z Salonu Promocji w celu zaprezentowania firmy to 50 zł netto.

Źródło: Polska Izba Opakowań