Polska notuje największy wzrost produkcji opakowań szklanych w UE
2 Apr 2015 12:56

Według najnowszych danych całkowity wzrost produkcji opakowań szklanych wyniósł w państwach Unii Europejskiej (UE) 1,6%. Oznacza to, że klientom europejskim i spoza Unii sprzedano 22 miliony ton lub około 50 miliardów opakowań szklanych. Dane te opublikowała Europejska Federacja Opakowań Szklanych – FEVE.

Wszystkie kraje UE odnotowały progres, ale w różnym zakresie. W Polsce wyniósł on 7,4% i był to najlepszy wynik w Europie. Wzrost w południowo-wschodnim obszarze Unii to 2.9%, w północno-środkowym – 2,1%, a we Francji – 2,2%. Poza strefą Unii Europejskiej zdecydowanym liderem jest Turcja z imponującym rezultatem 14,8%. Wszystkie dane potwierdzają stabilny trend wzrostowy z poprzednich lat. Dotyczy on opakowań szklanych na żywność i napoje, flakonów na perfumy, kosmetyków oraz pojemników przeznaczonych dla sektora farmaceutycznego.

„Biorąc pod uwagę malejący wskaźnik konsumpcji w UE oraz ryzyko deflacji w większości jej krajów, wyniki te są naprawdę bardzo dobre i napawają głębokim optymizmem” – komentuje Vitaliano Torno, szef FEVE. „Klienci nadal preferują opakowania szklane, chcąc nadać dodatkową wartość swoim produktom, a tym samym wskazać na ich wysoką jakość i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów.”

Opublikowane dane potwierdzają wnioski z wcześniejszego badania przeprowadzonego przez Ernst & Young Study na zlecenie FEVE, zatytułowanego „Środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny wkład sektora zajmującego się produkcją szklanych pojemników w Europie”. Wykazało ono, że sektor ten jest wzorcowym przykładem dobrze funkcjonującego modelu ekonomii cyrkularnej, opartego na recyklingu szkła w myśl hasła „butelka do butelki”. Z jednej strony oznacza to mniej odpadów, mniejsze zużycie surowców oraz energii, a także mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Z drugiej, zapewnia długofalowy wzrost gospodarczy oraz miejsca pracy.

Firmy zajmujące się produkcją opakowań szklanych inwestują rocznie około 610 milionów euro – lub 10% rocznych kosztów operacyjnych – w innowacje oraz utrzymanie sieci 162 europejskich fabryk i około 125 tys. bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z nimi miejsc pracy. Wywierają też pozytywny wpływ na równowagę handlową w Europie, inwestując 21 miliardów euro w produkty pakowane w szkło.

„Sektor opakowań szklanych to prężny przykład ekonomii cyrkularnej, zdolnej przystosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz pozostający konkurencyjnym. Ważne jest, że nieustannie inwestujemy, by tworzyć wysokiej jakości rozwiązania dla konsumentów w całej Europie” – podsumowuje Vitaliano Torno.

Źródło: Ardagh Glass