Ponad 600 mln euro obrotów Grupy Thimm
8 May 2018 13:55

Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2017 osiągając ponadprzeciętny wzrost obrotów o 5,8% do poziomu 601 mln euro. To oznacza, że jej obroty po raz pierwszy przekroczyły próg 600 mln euro. Liczba pracowników nie zmieniła się i w dniu 31 grudnia 2017 r. Grupa Thimm zatrudniała 3035 osób. Przedsiębiorstwo kształciło ogółem 120 uczniów w różnych zawodach handlowych i technicznych oraz w ramach studiów dualnych. Dwie duże inwestycje zdominowały rok sprawozdawczy: nowa fabryka tektury falistej Holledau oraz maszyna do cyfrowego przemysłowego druku rolowego.

Inwestycje nabierają rozpędu

Nową fabrykę tektury falistej Holledau w Wolnzach w Bawarii uruchomiono w roku sprawozdawczym. Zakład, w którym produkuje się opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, zalicza się do najnowocześniejszych fabryk tektury falistej w Europie. Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm, podsumowuje znaczenie tej inwestycji: „Budowa zupełnie nowej fabryki tektury falistej to dla nas, jako przedsiębiorstwa rodzinnego, rzecz wyjątkowa. To symbol konsekwentnej strategii rozwoju i potencjału przedsiębiorstwa”. Ponadto Grupa Thimm w roku obrotowym 2017 zainwestowała 20,4 mln euro w dalszą rozbudowę i modernizację istniejących zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo kontynuowało realizację strategii internacjonalizacji i dzięki rozbudowie zakładów w Polsce, Rumunii i Czechach skutecznie wzmocniło swoją obecność na szybko rozwijających się rynkach zbytu w krajach Europy Wschodniej.

Oprócz tego Grupa Thimm bardzo pozytywnie ocenia pierwsze miesiące od momentu uruchomienia cyfrowej rolowej maszyny drukarskiej w zakładzie w Ilsenburgu. „Zainteresowanie nową technologią druku jest niezwykle duże. Już udało się nam zrealizować projekty dla klientów z różnych branż” - mówi Schliep. Ponadto dzięki sklepowi internetowemu www.kartonara.de Grupa Thimm powołała do życia swój pierwszy start-up w branży e-commerce i rozwija się w obszarze cyfrowych modelów biznesowych. Od marca 2018 r. sklep oferuje małym i średnim firmom oraz klientom prywatnym standardowe opakowania z tektury falistej, a także akcesoria stanowiące wartość dodatkową.

Duże zapotrzebowanie na opakowania z papieru

Dzięki ponownemu wzrostowi obrotów do poziomu 601 mln euro (w roku ubiegłym: 568 mln euro) przedsiębiorstwo trzyma się wyznaczonego kursu i znów zanotowało ponadprzeciętny wzrost. Schliep: „Zapotrzebowanie na tekturę falistą jako materiał opakowaniowy jest największe w historii; nie tylko nadaje się ona bardzo dobrze do transportu i efektownej prezentacji towarów, lecz także spełnia rosnące wymogi ekologiczne”.

Na wynik znacząco wpłynęły gruntowne zmiany na rynku papieru i tektury falistej. Znaczny wzrost zapotrzebowania na opakowania z papieru doprowadził do wyraźnego niedoboru papieru surowego, a w konsekwencji do niespodziewanego wzrostu cen wynoszącego 27%. Jednocześnie dzięki po części długoterminowym umowom dostawy firmy z branży produkcji tektury falistej zwiększyły swoje zyski zaledwie o 1,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Schliep: „Pomimo tej sytuacji w pełni świadomie dokonaliśmy znaczących inwestycji, akceptując to, że nie uda się utrzymać wyniku na poziomie ubiegłorocznym”. Wynik operacyjny EBITDAR wyniósł 40,5 mln euro i stanowił 6,7% obrotów (w roku ubiegłym: 52 mln euro). Udział kapitału własnego wyniósł 38,6% i nadal jest na solidnym poziomie, choć w związku z aktywną działalnością inwestycyjną zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym (42,2%).

Sytuacja gospodarcza i warunki rynkowe mają duży potencjał

Opierając się na pozytywnych prognozach dotyczących rozwoju gospodarczego na rynkach zbytu i w branży tektury falistej, Grupa Thimm planuje w 2018 r. wyraźnie zwiększyć swoje obroty o ok. 11%. Ponadto spodziewa się sukcesywnej poprawy EBITDAR i nawiązania do poziomu z lat ubiegłych.

„Dalszy rozwój sytuacji na rynku papieru jest sprawą otwartą i nadal będzie istotnie wpływał na naszą działalność. Jednak obecne warunki rynkowe oferują wiele możliwości. Zamierzamy wykorzystać je jak najlepiej. W tym celu musimy nadal intensywnie zajmować się wymogami i potrzebami naszych klientów, pracowników oraz rynku, a także ulepszać nasze procesy i struktury oraz dbać o dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa. Dobre wyniki pierwszego kwartału 2018 r. potwierdzają nasze ambitne plany na rok bieżący. Jako przedsiębiorstwo rodzinne zarządzane w sposób perspektywiczny będziemy kontynuować naszą strategię inwestycyjną i przeznaczymy pokaźne środki w wysokości 24 mln euro na rozwój wszystkich segmentów działalności. Mamy głębokie przekonanie, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by także w przyszłości odnosić sukcesy na rynku” - kończy Mathias Schliep.

Źródło: Grupa Thimm

Opisy do zdjęć: (1) Fabryka tektury falistej Holledau w Wolnzach; (2) cyfrowa rolowa maszyna drukarska w zakładzie w Ilsenburgu