Prawdziwe oblicze odpadów
20 Apr 2016 12:03

Recykling odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz środowiska, pozwalając odpadom wielokrotnie zyskiwać nowe życie. „Powinniśmy zacząć postrzegać odpady jako cenny materiał” – mówi w kontekście obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi Aleksandra Surdykowska, kierownik ds. marketingu i PR w firmie Stena Recycling.

Zadaniem recyklingu jest umożliwienie takiego wykorzystania odpadów, aby mogły one posłużyć ponownie jako materiał w produkcji. Dzięki temu ograniczamy wykorzystanie surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku węgla. Recykling pomaga również ograniczyć liczbę odpadów trafiających na składowiska.

„Powinniśmy postrzegać odpady jako materiał, z którego powstają nowe produkty i który może być wielokrotnie wykorzystywany. Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie odpadami chronimy środowisko. Jest to wyzwaniem zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców” – mówi Surdykowska.

Jak podaje GUS, w 2014 r. recyklingowi poddanych zostało 21 proc. odpadów komunalnych oraz 56 proc. odpadów opakowaniowych. Nie są to wyniki wysokie, mając na uwadze, że szkło może być poddawane recyklingowi nieograniczoną liczbę razy, tworzywa sztuczne do 10 razy, a papier 6-7 razy. Tymczasem z plastiku można wytworzyć np. materiał na bluzy polarowe i sprzęt sportowy, a z opon nawierzchnię placów zabaw czy podeszwę butów. Takich przykładów jest zdecydowanie więcej.

„Troska o środowisko w coraz większym stopniu wpływa na nasze działania i dokonywane wybory. Choć Polska na tle Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawii, wciąż poddaje recyklingowi niewiele odpadów, postawy pro-ekologiczne są coraz bardziej widoczne” – mówi Surdykowska.

Jak wynika z tegorocznego badania PBS przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling, ponad połowa średnich i dużych firm ma na liście swoich priorytetów podniesienie efektywności gospodarowania odpadami. 3 na 4 firmy są skłonne dostosować swoje produkty lub usługi, aby zwiększyć poziom recyklingu.

„Przedsiębiorcy przywiązują coraz większą wagę do gospodarowania odpadami w sposób odpowiedzialny. Chcą wytwarzać mniej odpadów, lepiej je segregować i zwiększać poziom recyklingu. Z jednej strony wpływają na to zmiany wymuszane przez nowe regulacje unijne, z drugiej rosnąca świadomość. Ważną rolę ogrywa zrównoważone gospodarowanie odpadami, które pozwala łączyć troskę o środowisko z korzyściami dla biznesu” – opowiada ekspert Stena Recycling.

Przetwarzając, sprawiamy, że odpady stają się materiałem, który daje życie kolejnym produktom. Pozwólmy materiałom żyć dalej.

Raport PBS pt. „Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i potencjalne inwestycje" zrealizowany na zlecenie Stena Recycling dostępny jest do pobrania na www.stenarecycling.pl

Źródło: Stena Recycling