Producenci stali opakowaniowej wzywają do uchwalenia ambitnych planów recyklingu
1 Dec 2015 13:32

Zasadnicza zmiana sposobu, w jaki produkty są wytwarzane, zużywane i odzyskiwane, nie dokona się bez uwzględnienia ambitnych planów recyklingowych w europejskim pakiecie ekonomii obiegowej (European Circular Economy Package, ECEP) – brzmi główna teza ogłoszona przez APEAL, związek europejskich producentów stali opakowaniowej, przed oczekiwanym z niecierpliwością komunikatem, który Komisja Europejska ma ogłosić 2 grudnia br. APEAL, w którego skład wchodzą cztery czołowe firmy produkujące stal: ArcelorMittal, Tata Steel Packaging, thyssenkrupp Packaging Steel, U.S. Steel Koszyce – popiera długo oczekiwany pakiet, który ma zachęcić kraje Europy do wdrażania bardziej wydajnego i przyjaznego dla środowiska systemu gospodarczego, zapobiegającego kurczeniu się zapasów surowców naturalnych.

Alexander Mohr, sekretarz generalny APEAL, powiedział: „To bardzo proste. Światowe surowce naturalne znikają, a mimo to nadal kultywujemy kulturę polegania na materiałach, które nie nadają się do recyklingu, w efekcie tworząc ogromne ilości odpadów zalegających na wysypiskach śmieci i niszczących planetę.”

„Jednym efektywnym sposobem, (…) niezbędnym do powstrzymania tego procesu, jest priorytetowe wykorzystanie materiałów trwałych oraz ustanowienie osiągalnych, ale jednocześnie ambitnych poziomów recyklingu.”

Najnowsze dane pokazują, że wiele krajów Europy, m.in. Portugalia, Hiszpania, Francja, Holandia, Belgia, Niemcy, Norwegia, Bułgaria, Rumunia oraz Węgry, przekroczyły 75% poziom odzysku stali. W kilku z nich – Niemczech, Belgii i Holandii – ten poziom jest obecnie wyższy niż 90%. Inne, niewymienione kraje także zaczynają zbliżać się do poziomu 75% recyklingu, a te, które są najbardziej zacofane pod tym względem - wśród nich Polska – angażują się w działania mające na celu poprawę infrastruktury i podniesienie skali odzysku.

Dr Ulrich Roeske, prezes APEAL, dodał: „Długo oczekiwany pakiet ECEP będzie kluczowym czynnikiem zmian na kontynencie i poza nim. W ramach APEAL od wielu lat myślimy w kategoriach cykli życia. Od 2006 r. dostarczamy wszechstronną ocenę cyklu życia (Life Cycle Assessment) blachy opakowaniowej, dzięki czemu nasi klienci mogą dokonywać świadomych wyborów odnośnie opakowań ekologicznych, a tym samym wspierać zachowanie bogactw naturalnych planety.”

Na podstawie informacji APEAL opracował TK