Przekształcenie firmy Equipo
16 Jan 2015 09:45

Firma Equipo Marta Ochman po ponad 6 latach działalności przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Equipo Sp. z o. o. Nowo powstała spółka będzie pełnoprawnym następcą firmy Equipo, co oznacza kontynuację dotychczasowych działań i zobowiązań. Wszelkie umowy z Klientami, kontrahentami czy dostawcami pozostaną w mocy.

Equipo powstało w 2008 roku jako trzyosobowa firma rodzinna specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów dla przemysłu poligraficznego. Obecnie firma działa w zakresie 4 rozwijających się branż jakimi są: szeroko pojęta gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, poligrafia i produkcja folii, opakowań oraz tworzyw sztucznych, utylizacja lotnych związków organicznych oraz uziemienie elektrostatyczne. Dla każdej z powyższych branż wykształcił się odpowiedni dział firmy składający się profesjonalistów dziedziny. Wszystkie cztery działy, mimo znacznych różnic w zakresie działania, tworzą kompletną firmę, której celem jest wiarygodne partnerstwo, fachowe wsparcie przed, w trakcie i po instalacji oferowanych rozwiązań.

Powstająca spółka Equipo zastępuje wcześniejszą działalność w pełnym zakresie, siedziba firmy, oferowane produkty i przedstawiciele firmy pozostają bez zmian.

Wraz ze zmianami prawno - finansowymi firma postanowiła również odświeżyć swój wizerunek, czego wynikiem jest nowe logo Equipo.

 Źródło: Equipo