Przemysł tworzyw sztucznych a innowacje
29 May 2015 09:48

Innowacje i inwestycje w przemyśle tworzyw sztucznych w Polsce były tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez PlasticsEurope Polska wspólnie z Targami Kielce w pierwszym dniu XIX międzynarodowych Targów Plastpol 2015 w Kielcach. Jak wskazują dane opublikowane przez PlasticsEurope w ubiegłym tygodniu, przemysł tworzyw sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija: zapotrzebowanie na tworzywa w 2014 roku wzrosło o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczyło 3,1 mln ton.
Stały wzrostowy trend branży utrzymuje się w Polsce od kilkunastu lat. Zapotrzebowanie na tworzywa w przeliczeniu na mieszkańca to obecnie ok. 80 kg, podczas gdy średnia unijna to ponad 95 kg, a w niektórych państwach zużycie tworzyw sięga 200 kg/mieszkańca.

„Liczby te z jednej strony obrazują potencjał wzrostu branży, z drugiej jednak strony trzeba mieć świadomość, że skończyły się czasy „taniego” wzrostu gospodarczego. Aby utrzymać dynamikę rozwoju, Polska musi wejść w etap rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. We wszystkich statystykach dotyczących nakładów na badania i rozwój nasz kraj zajmuje końcowe pozycje. Konieczne jest szybkie zwiększenie środków na te cele, szczególnie w branży tworzyw sztucznych. Wg analiz sektorowych spośród wszystkich działów przemysłu chemicznego to właśnie w przypadku produkcji tworzyw i wyrobów z tworzyw długoterminowe innowacje i nakłady na R&D najbardziej zwiększają konkurencyjność przemysłu” zwraca uwagę Kazimierz Borkowski, Dyrektor PlasticsEurope Polska.

Wg danych GUS nakłady inwestycyjne w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy utrzymują się na dość wysokim poziomie (ponad 4% obrotów branży), a bezpośrednie inwestycje zagraniczne osiągały poziom ok. 300 mln € rocznie w ostatnich kilku latach. Porównując jednak nakłady na działalność innowacyjną i działalność typu B+R, przemysł tworzyw sztucznych na tle innych branż w Polsce nie wypada najlepiej. Należy z nadzieją patrzeć na nową perspektywę finansową 2014-2020, gdzie do wykorzystania będzie ponad 80 mld €, a ważnym kryterium wyboru będzie innowacyjność proponowanych projektów.

W skali całej Europy przemysł tworzyw sztucznych to jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych sektorów przemysłu – pochodzi z niego aż 4% wszystkich zgłoszeń patentowych w latach 2003-2012. Innowacyjne tworzywa zrewolucjonizowały współczesny sposób życia i dostarczają rozwiązań, które nie byłyby możliwe jeszcze kilka lat temu. Nowe materiały i technologie oznaczają nie tylko podwyższanie jakości i bezpieczeństwa życia, ale także mają pozytywny wkład w zrównoważony rozwój, zwiększając efektywne wykorzystaniu zasobów naturalnych i oszczędności energii.

Źródło: PlasticsEurope