Przemysł tworzyw sztucznych zadowolony z deklaracji KE
18 Dec 2014 12:31

PlasticsEurope, z uznaniem przyjmując deklaracje Komisji Europejskiej, wspiera cele Komisarza Junkera ws. rynku pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, mające przynieść konkretne korzyści obywatelom Europy. „Wspólne wysiłki zmierzające do poprawy obecnego prawodawstwa i skuteczne egzekwowanie już istniejących przepisów będą miały korzystny wpływ na rynek pracy i wzrost ekonomiczny w Europie” - powiedział Karl H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

Z zadowoleniem przyjmując docenienia znaczenia rynku wewnętrznego UE Foerster dodał także „Komisja w nowym składzie uznaje rynek wewnętrzny za jedną z najmocniejszych stron UE i docenia jego rolę w kreowaniu siły europejskiego przemysłu. W niedawnej przeszłości widoczne były próby osłabiania znaczenia rynku wewnętrznego. Z tym większym zadowoleniem przyjmujemy obecne działania KE, mające ten rynek ponownie wzmocnić.”

PlasticsEurope wyraża także zrozumienie dla odłożenia propozycji związanych z gospodarką odpadami. W opinii przemysłu tworzyw propozycje w zakresie nowych poziomów recyklingu były nieczytelne i nieprecyzyjne, co nie pozwalało na oszacowanie wpływu tych poziomów na faktyczne zwiększenie efektywności zasobów. Przyszłe nowe cele recyklingu powinny we właściwy sposób uwzględniać doświadczenia najlepszych krajów członkowskich i ich osiągnięcia w tym zakresie.

Każda nowa propozycja powinna zawierać wprowadzenie do 2025 zakazu składowania surowców zdatnych do recyklingu i odzysku. Około 9,6 mln ton odpadów tworzyw sztucznych co roku trafia na wysypiska w Europie. Zamiast tego materiały te mogłyby zostać poddane recyklingowi lub odzyskowi energii na potrzeby produkcji elektryczności czy ciepła. Tylko obowiązkowe i prawnie wiążące na terenie całej Europy ograniczenia składowania będą stanowić prawne zabezpieczenie, konieczne do inwestowania w infrastrukturę sektora gospodarki odpadami.

Źródło: PlasticsEurope