Przepisy dot. oznakowania opakowań leków w jednym akcie
11 Aug 2015 10:25

Ministerstwo Zdrowia opublikowało jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki oraz zakres dostępności treści ulotki w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stanowi m.in., że na opakowaniu zewnętrznym, a jeżeli produkt ten nie ma opakowania zewnętrznego – na opakowaniu bezpośrednim umieszcza się następujące informacje w systemie Braille’a nazwę produktu leczniczego, jego moc, jeżeli produkt jest dostępny w kilku mocach oraz postać farmaceutyczną, jeżeli produkt jest dostępny w kilku postaciach.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://dziennikustaw.gov.pl.

Źródło: rynekaptek.pl