Przyjazne dla środowiska opakowania stymulantem rynku biotworzyw
6 May 2015 13:30

Brytyjska firma konsultingowa Technavio przewiduje, ze światowy rynek opakowań z bio-tworzyw w latach 2015-2019 będzie rósł w średniorocznym tempie 23,75% (wartościowo) i o 22,52% (ilościowo).

Według raportu rosnąca świadomość ochrony środowiska naturalnego oraz konieczność ograniczenia zanieczyszczenia doprowadziły do zwiększenia nacisku na potrzebę stosowania w produkcji opakowań materiałów nadających się do recyklingu i biodegradowalnych, a w szczególności stosowania żywic pochodzących ze źródeł odnawialnych. Bio-tworzywa (z biomasy dostarczonej przez przemysł leśny) pozwalają na produkcję opakowań, które są uważane za bardziej odnawialne niż konwencjonalne produkty opakowaniowe z tworzyw sztucznych, ponieważ zużywają mniej zasobów naturalnych i zmniejszają zależność od malejących zasobów paliw kopalnych.

Pełna biodegradacja butelki z tworzyw sztucznych może trwać od kilkuset do nawet tysiąca lat. Nowe komercyjne technologie mogą położyć kres problemowi gromadzenia się butelek i odpadów plastikowych w wielu regionach oceanów. W XXI wieku, gdy coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska, biodegradowalne produkty są naglącą koniecznością.

„Aby zwiększyć nacisk na zrównoważony rozwój, szereg producentów zaczyna stosować opakowania z materiałów pochodzenia roślinnego, które oferują realną alternatywę dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych i chemikaliów” - powiedział Faisal Ghaus, wiceprezes Technavio.

Ostatni raport firmy Technavio zwraca również uwagę na większe wykorzystanie opakowań z biotworzyw, które zyskują na znaczeniu w krajach rozwijających się, takich jak region Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Południowej, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na zaawansowane, skuteczne i ekologiczne opakowania.

Źródło: Tappi