Raport “Fakty o tworzywach 2015” PlasticsEurope już dostępny
23 Nov 2015 12:48

Ukazała się polska edycja najnowszego raportu „Fakty o tworzywach sztucznych 2015”, wydawanego co roku przez europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope. Publikacja zawiera aktualne informacje o europejskim przemyśle tworzyw sztucznych wraz z podstawowymi danymi na temat rynku tworzyw oraz najnowszymi analizami dotyczącymi zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie.

Przemysł tworzyw sztucznych to ważny dział gospodarki europejskiej, zatrudniający ponad 1,45 mln pracowników w blisko 62 tys. firm, z czego większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Branża ta z rocznymi obrotami na poziomie 350 mld euro generuje także istotny wkład do finansów publicznych.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2014 wyniosła 311 mln ton, z czego w Europie wyprodukowano 59 mln ton i Europa pozostaje drugim co do wielkości producentem tworzyw na świecie. Trzy czwarte europejskiego zapotrzebowania na tworzywa do przetwórstwa pochodzi z 5 krajów (Niemczech, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii). Największe ilości – 39,5 % - wykorzystywane są do produkcji opakowań, natomiast udział drugiego w kolejności sektora budowlanego wynosi nieco ponad 20%, a motoryzacji - 8,6%.

Nowe europejskie dane o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych, zawarte w tegorocznej edycji raportu „Fakty o tworzywach” wskazują na stałe zwiększanie się stopnia odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Europejskie wartości średnie poziomów recyklingu i odzysku energii w 2014 roku wyniosły odpowiednio 29,7 % oraz 39,5 %. Jednocześnie w wielu krajach głównym sposobem postępowania z odpadami tworzyw sztucznych w dalszym ciągu pozostaje składowanie na wysypiskach.
Dzieje się tak również w Polsce, gdzie w roku 2014 na składowiska trafiło blisko 56% odpadów tworzyw sztucznych. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia składuje się zaledwie ok. 1% tego typu odpadów.

Źródło: PlasticsEurope