Recykling opakowań kartonowych
25 Mar 2015 11:49

Blisko 89% Polaków twierdzi, że segreguje śmieci, a połowa robi to często lub zawsze. Aż 95% ankietowanych wybiera opakowania kartonowe, a ponad 80% uznało, że materiałem, który najlepiej zabezpiecza produkty, jest karton.

W ostatnich latach Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą rosnąca liczba odpadów i rozumieją potrzebę segregacji śmieci. Ponad 2/3 badanych uważa, że opakowania kartonowe najłatwiej poddać recyklingowi, a 93% ceni sobie kartony za łatwość w otwieraniu i wygodę w użyciu. Liczy się już nie tylko jaki produkt kupujemy, ale czy jego opakowanie jest przyjazne środowisku.

„Świadomość ekologiczna Polaków stale rośnie, a w związku z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej polskie prawodawstwo, w zakresie m.in. ochrony środowiska i zagospodarowywania odpadów, jest dostosowywane także do standardów europejskich. Blisko 85 proc. Europejczyków jest przekonanych, że mają wpływ na ochronę środowiska. Jesteśmy coraz aktywniejsi w kwestii ochrony środowiska i chętnie angażujemy się w szeroko-pojęte działania proekologiczne. Najczęściej segregujemy odpady do recyklingu (72 proc.), ograniczamy zużycie energii (52 proc.) oraz zużycie wody (37 proc.). Jesteśmy także świadomymi konsumentami i zdecydowanie częściej wybieramy produkty w opakowaniach kartonowych, które ulegają łatwiejszemu recyklingowi w porównaniu do innych tworzyw. Kartoniki do płynnej żywności składają się w około 73-88% z papieru, a więc celulozy, która pochodzi z drewna, czyli surowca odnawialnego” – komentuje Marcin Sobaniec, ekspert HSM Polska.

Warto podkreślić znaczenie technologii, która wspiera nas w walce z rosnącymi stertami śmieci. Obok segregacji odpadów jest to kolejny etap skutecznego dbania o środowisko. Maszyny wspierające proces recyklingu nie tylko pozwalają dbać o środowisko. Mogą one również przynosić wymierne korzyści finansowe, co możemy zaobserwować u naszego zachodniego sąsiada. Natomiast w Polsce jako przykład może posłużyć segment rynku, jakim jest skup opakowań papierowych. Zakładając w dużym przybliżeniu, że w Polsce zbiera się 1 mln ton papieru oraz że zakłady papiernicze skupują go po około 200-300 zł za tonę, to można oszacować jego wartość na 200 do 300 mln zł w skali roku.

„Nie tylko indywidualni konsumenci zauważyli potrzebę zastosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Duże firmy i przedsiębiorstwa, w tym m.in. sieci marketów spożywczych dbają o środowisko sortując surowce wtórne i poddając je recyklingowi” – dodaje Marcin Sobaniec.

Przykładem może być sieć sklepów Biedronka. Każdy sklep będący w tej sieci ma obowiązek segregowania odpadów. Do recyklingu trafiają m.in. świetlówki, tonery, folia oraz makulatura. Specjalne pojemniki do segregacji odpadów stoją również w biurach sieci. W 2012 r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu 122 tys. ton makulatury, 6,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych oraz 2,7 tys. ton opakowań z drewna. Sieć ściśle współpracuje z uprawnionymi jednostkami w zakresie odbioru odpadów żywnościowych. Jedyną formą zagospodarowania produktów przeterminowanych i nienadających się do sprzedaży jest przekazywanie ich wyspecjalizowanym firmom, także tym które dostarczają do sieci odpowiedni sprzęt wspomagający proces recyklingu.

„W sklepach należących do sieci Biedronka wykorzystywane są belownice do makulatury i folii firmy HSM Polska. Dzięki użytkowaniu tych maszyn w naszych sklepach zmniejszana jest objętość odpadów, a tym samym niższa jest również liczba kursów samochodów przewożących te odpady. Ograniczone zostaje w ten sposób zużycie paliwa, a także emisja dwutlenku węgla do środowiska” – informuje Zespół Biura Prasowego Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci sklepów Biedronka.

Idąc dalej i wymieniając kolejne przykłady maszyn do recyklingu dzięki takim urządzeniom jak uniwersalna prasa HSM URP-S, możemy pozbywać się nieprawidłowo napełnionych lub przeterminowanych produktów w opakowaniach jednorazowych, eliminując ryzyko skażenia środowiska lub wód gruntowych. Pełne puszki i butelki PET są nakłuwane, prasowane, a ich zawartość trafia do specjalnie przygotowanych zbiorników (wanien zbiorczych). Odciśnięte płyny mogą być przeznaczone do zastosowania w biogazowni. Puszki stanowią dodatkowy materiał do wykorzystania w ramach przerobu hutniczego. Natomiast zmiażdżone i sprasowane opakowania miękkie można wykorzystać jako dodatek do nowych produktów włókienniczych lub do ponownej produkcji opakowań. Odpadki nienadające się do użycia można usunąć termicznie w spalarniach śmieci.

„Warto dodać, że w Polsce spala się tylko 4,5 proc. śmieci. To dużo mniej niż w Niemczech, gdzie spalaniu ulega 22 proc. odpadów. Liderem w Europie nadal pozostaje Dania, która w ten sposób pozbywa się 54 proc. swoich śmieci” – podsumowuje Dariusz Mainka, kierownik sprzedaży urządzeń przemysłowych HSM Polska Sp. z o.o.

Postęp technologiczny pozwala nam redukować czas potrzebny do utylizowania coraz większych ilości śmieci, oszczędzając przy okazji energię. Tą opinię podziela Edward Skiba, prezes Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rypinie. - „Obecnie do prasowania surowców po segregacji wykorzystujemy belownicę VK 4812 z firmy HSM. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia, zmniejszyliśmy ilość pracowników do obsługi maszyny. Wcześniej korzystaliśmy z prasy trzykomorowej pionowej. W czasie zmiany trwającej 8 godzin 3 pracowników wykonywało w granicach od 12-14 bel. Teraz dzięki wykorzystaniu prasy HSM, w ciągu godziny mamy sprasowane około 8-10 bel. Realne wartości są oczywiście uzależnione od sposobu podawania surowca do przenośnika”.

*Dane pochodzą z Ogólnopolskiego sprawdzianu wiedzy o recyklingu i badania Eurobarometru.

Źródło: HSM Polska Sp. z o.o.