Rośnie produkcja szkła opakowaniowego w Europie
18 Dec 2014 12:47

Jak wynika z danych opublikowanych przez FEVE (Europejską Federację Producentów Opakowań Szklanych), wskaźniki produkcji opakowań ze szkła w pierwszym półroczu 2014 r. wskazywały na generalnie pozytywny trend rozwojowy w większości europejskich krajów.

W tym czasie całkowity poziom produkcji wzrósł o 1,2% w krajach Unii Europejskiej, co oznacza skok o 120 tys. ton w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Te korzystne wskaźniki odzwierciedlają również kluczowe rynki: francuski (wzrost o 0,3%), niemiecki (2,4%), hiszpański (2,5%) oraz brytyjski (2,8%). Najlepsze wskaźniki zanotowano w Polsce: imponujący 10% wzrost, a najgorsze w Portugalii (spadek o 1,5%). We Włoszech produkcja zmniejszyła się o 5%.

W północnych i centralnych regionach Europy odnotowano średni wzrost produkcji na poziomie 3,9%, a w południowych i wschodnich 4,3%. Produkcja w Turcji zmniejszyła się o 9,7%, co stanowi wyraźny regres w porównaniu z wzrostem z ostatnich lat.

Na podstawie informacji FEVE opracował TK