RPC zakończyła przejmowanie Promens Group AS
25 Feb 2015 10:43

Grupa RPC, producent opakowań z tworzyw sztucznych z główną siedzibą w Wielkiej Brytanii, ogłosiła, że po otrzymaniu zgody ze wszystkich wymaganych instytucji antymonopolowych sfinalizowała przejęcie islandzkiego producenta opakowań i komponentów Promens Group AS.

Promens posiada 40 fabryk, z czego 35 zlokalizowanych jest w Europie, i zatrudnia ok. 3,8 tys. pracowników Grupa RPC, właściciel 50 fabryk na świecie, prowadzi działalność na rynkach Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin. Roczne obroty powstałej po połączeniu grupy, która zatrudniać będzie ok. 15 tys. pracowników, przekroczą 2 mld euro. Dyrektor wykonawczy RPC Pim Vervaat jest przekonany, że akwizycja Promens pozwoli na stworzenie silnej platformy rozwoju na kluczowych europejskich rynkach. „Powiększona Grupa będzie korzystać z okazji do rozbudowy swojej oferty produktowej i technologicznej w zakresie wszystkich swych działań, jak również do osiągnięcia oszczędności kosztów.”

Jakob Sigurdsson, prezes i dyrektor generalny Promens, dodał: „Połączenie RPC i Promens bez wątpienia przyniesie nieocenione korzyści naszym konsumentom dzięki ulepszonym produktom i technologiom oraz zwiększeniu geograficznego zasięgu (…). Ta transakcja to dowód doskonałej roboty wykonywanej od lat przez pracowników Promens.”

Rada nadzorcza RPC podkreśliła, że umowa wzmocni pozycję RPC na kluczowych rynkach, a jednocześnie zapewni dostęp firmy do niszowych technologii - takich jak formowanie rotacyjne, formowanie próżniowe, reakcyjne formowanie wtryskowe – oraz zwiększy możliwości w zakresie obróbki polistyrenu.

Na podstawie informacji Grupy RPC opracował TK