Rynek biotworzyw będzie rosnąć w szybkim tempie
13 May 2015 10:55

Brytyjska firma konsultingowa Technavio przewiduje, ze światowy rynek opakowań z biotworzyw w latach 2015-2019 będzie rósł średnio o 23,75% rocznie (wartościowo) i o 22,52% (ilościowo).

Według raportu rosnąca świadomość ochrony środowiska naturalnego oraz konieczność ograniczenia zanieczyszczenia doprowadziły do zwiększenia nacisku na potrzebę stosowania w produkcji opakowań materiałów nadających się do recyklingu i biodegradowalnych, a szczególności żywic pochodzących ze źródeł odnawialnych. Biotworzywa (powstające z biomasy dostarczonej przez przemysł leśny) pozwalają na produkcję opakowań, które są uważane za bardziej odnawialne niż konwencjonalne produkty opakowaniowe z tworzyw sztucznych, ponieważ zużywają mniej zasobów naturalnych i zmniejszają zależność od malejących zasobów paliw kopalnych.

Biodegradacja plastikowej butelki może trwać od kilkuset do nawet tysiąca lat. Nowe komercyjne technologie mogą położyć kres problemowi gromadzenia się butelek i odpadów plastikowych w wielu regionach oceanów. W XXI wieku biodegradowalne produkty są rosnąca koniecznością.

„Aby zwiększyć nacisk na zrównoważony rozwój, szereg producentów zaczyna stosować opakowania z materiałów pochodzenia roślinnego, które oferują realne alternatywy dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych i chemikaliów” - powiedział Faisal Ghaus, wiceprezes Technavio.

Ostatni raport firmy Technavio zwraca również uwagę na większe wykorzystanie opakowań z biotworzyw, które zyskują na znaczeniu w krajach rozwijających się, takich jak region Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Południowej, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na zaawansowane, skuteczne i ekologiczne opakowania.

Źródło: Tappi