Rynek maszyn pakujących do 2019 r.
19 Jan 2016 12:29

Globalne zapotrzebowanie na maszyny pakujące będzie rosło do 2019 r. w średnim rocznym tempie blisko 7%, twierdzą eksperci firmy badawczej Freedonia, i osiągnie do tego czasu wartość niespełna 53 mld dolarów. Największy wpływ na utrzymywanie się trendu wzrostowego będzie miał rozwój rynku zbytu w Chinach oraz innych krajach rozwijających się, gdzie zapotrzebowanie na przetworzoną żywność, napoje i inne dobra przemysłowe będzie napędzany przez wzrost dochodów osobistych mieszkańców oraz większą skłonność do wydatków konsumenckich. To zaś zachęci producentów do inwestowania w podnoszenie skali produkcji, a w efekcie również w zakup nowych maszyn opakowaniowych w regionach Azji i Pacyfiku, Afryki i Środkowego Wschodu, Europy Wschodniej oraz Ameryk Środkowej i Południowej. Same tylko Chiny będą odpowiadały za jedną czwartą część globalnego popytu na nowe urządzenia.

Raport przewiduje, że wielcy producenci w krajach rozwijających się zwiększą stopień wykorzystania materiałów opakowaniowych oraz zaadaptują nowe technologie opakowaniowe z myślą o ograniczeniu strat i zanieczyszczeń, wydłużeniu przydatności towarów do użycia oraz zapewnieniu bardziej estetycznego wyglądu opakowań.

Wiele mniejszych firm w tych obszarach dokona przejścia z procesów pakowania ręcznego do mechanicznego w celu zwiększenia szybkości produkcji i podniesienia jej efektywności, i będzie to dodatkowa przyczyna wzrostu zapotrzebowania na maszyny pakujące. Zmusi to również część przedsiębiorców w krajach rozwijających się do pozbywania się, w miarę wzrostu skali produkcji, sporej części obecnie używanych, przestarzałych i prostych maszyn.

Duże, dojrzałe rynki maszyn opakowaniowych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej będą rozwijać się w okresie 2014-2019 w średniorocznym tempie 5%. Sprzedaż produktów w USA oraz w Niemczech, na dwóch największych rynkach w tych regionach, powinna uspokoić się po okresie szybkiego wzrostu w 2014 r. W Japonii, trzecim największym krajowym rynku po Chinach i USA, zapotrzebowanie na maszyny opakowaniowe powinno zacząć rosnąć do 2019 po spowolnieniu w okresie ostatnich 5 lat, w dużej mierze wynikającym z recesji w latach 2012-14. Aktywność produkcyjna w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej oraz Japonii powinna zwiększać się i w przyszłości wpłynąć na wzrost zysków z wydatków na inwestycje w dobra trwałe.

Na podstawie informacji firmy Freedonia opracował TK