Rynek zarządzania makulaturą osiągnie wartość 43,35 mld USD w roku 2020
23 Dec 2015 12:02

Raport zatytułowany „Rynek zarządzania makulaturą w rozbiciu na usługi i sprzęt – Światowa prognoza do 2020 roku”, niedawno opublikowany przez firmę marketingową MarketsandMarkets, przewiduje, że globalny rynek zarządzania makulaturą powinien osiągnąć wartość około 43,35 mld USD do roku 2020 i średni roczny wzrost w wysokości 2,55% w latach 2015-20.

Raport definiuje i segmentuje rynek zarządzania makulaturą oraz przeprowadza analizą dotyczącą wielkości rynku oraz podaje prognozę jego rozwoju. Określa on również czynniki pobudzające i hamujące jego rozwój.

Recyklowane produkty makulaturowe to opakowania na kontenery, papier i tektura, papier gazetowy, papiery higieniczne i substytuty celulozy. Rosnąca populacja ludności, surowe wymagania lokalnych samorządów dotyczące zarządzania odpadami, zwiększenie świadomości konsumentów na temat ochrony środowiska to główne czynniki pobudzające potrzebę właściwego zarządzania odpadami papierowymi.

Oczekuje się, że rynek ten znacznie wzrośnie w przyszłości wraz ze wzrostem popularności zrównoważonych praktyk zarządzania odpadami. Prognozy sugerują, że wzrost będzie dotyczył zarówno sektora przemysłowego, jak i handlowego.

Kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Brazylia i Indie, wykazują coraz większą potrzebę zarządzania rynkiem odpadów papierowych. Rozwój gospodarczy, rosnąca populacja ludności, wzrost dochodów społeczeństwa są głównymi czynnikami zwiększenia się zapotrzebowania na tego typu usługi w tych krajach.

Obecność lepszych instalacji przetwarzania odpadów papierniczych jest czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu popytu na usługi zarządzania makulaturą w krajach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. Rosnące zainteresowanie konsumentów w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego jest również kluczowym czynnikiem rozwoju rynku.

Czołowe firmy działające na tym rynku to Veolia Environnement (Francja), International Paper (USA), Waste Management (USA), UPM-Kymmene (Finlandia) i WestRock (USA). Pozostałe firmy to Republic Services (USA), Mondi Group (RPA), Georgia-Pacific (USA), Sappi (RPA) i DS Smith (UK).

Na podstawie inforamcji MarketsandMarkets opracował TG