Sektor tektury falistej na drodze do neutralności klimatycznej
29 Nov 2022 11:42

FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) wspólnie z firmą Climact opracowała mapę drogową (Climate Neutrality Roadmap), która ma zapewnić sektorowi neutralność klimatyczną do 2050 r. Jej założenia są zgodne z celem Zielonego Ładu Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do 2050 r.

Mapa drogowa – w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia i wnikliwą pracę analityczną - opisuje, w jaki sposób sektor tektury falistej angażuje się w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Określa kluczowe kamienie milowe, najbardziej prawdopodobne scenariusze, wymagane inwestycje i niezbędne działania polityczne dla osiągnięcia tego celu.

Kluczowe ustalenia wskazują, że branża tektury falistej jest w stanie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 2050 r., jeśli podejmie następujące działania:

  • wprowadzi usprawnienia w zakresie wydajności materiałowej i obiegu zamkniętego, które ograniczą ślad węglowy o 3,3 ton CO2eq (lub 19%) do 2050 r. (w porównaniu z działaniami konwencjonalnymi);
  • wcieli dalsze usprawnienia w zakresie wydajności energetycznej i dekarbonizacji miksu energetycznego, które ograniczą ślad węglowy o dodatkowe 2,8 ton CO2eq (lub 16%) do 2050 r. w porównaniu z działaniami konwencjonalnymi.

Oprócz działań bezpośrednich sposobem na osiągnięcie neutralności węglowej – a wręcz ujemnego bilansu emisji CO2 („carbon negative”) - jest zbiorowe zaangażowanie szerszego łańcucha wartości. Należy zauważyć, że gros redukcji musi zostać osiągnięty na wcześniejszym etapie, w szczególności poprzez zmniejszenie wpływu na klimat procesów produkcji papieru.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej przez sektor producentów tektury falistej będzie możliwe, jeśli producenci papieru ograniczą swój ślad węglowy powstający podczas zużywania surowców kopalnych o 80% do 2050 r. (zgodnie z obecnymi założeniami mapy drogowej tego sektora). Co więcej, gdyby sektor producentów papieru zdołał stopniowo całkowicie wyeliminować emisje dwutlenku węgla, wówczas opakowania z tektury falistej osiągnęłyby ujemny bilans emisji.

Ambicje sektora tektury falistej zapisane w dokumencie „Climate Neutrality Roadmap” można zrealizować tylko wówczas, gdy zapewnione zostaną:

  • przewidywalne i stabilne ramy prawne umożliwiające kontrolę inwestycji;
  • dostępność i przystępność cenowa przyjaznych dla klimatu nośników energii;
  • odpowiednia i solidna infrastruktura energetyczna;
  • polityka i środki umożliwiające dekarbonizację sektora papierniczego;
  • strategie i środki umożliwiające obniżenie emisyjności węglowej sektora transportu;
  • polityka recyklingu w celu poprawy jakości strumieni odpadów.

Alex Manisty, przewodniczący FEFCO Climate Neutrality Roadmap Steering Committee, podkreślił: Mapa drogowa odzwierciedla wiarygodny plan, który da się wdrożyć w wymaganym terminie, i wskazuje zdecydowaną chęć branży, by stworzyć dla tektury falistej przyszłość neutralną pod względem klimatycznym. Taka tektura – która już teraz jest najczęściej odzyskiwanym materiałem opakowaniowym, z recyklingiem na poziomie 88% - umożliwi stworzenie ekologicznych łańcuchów dostaw.

Neutralność klimatyczna do 2050 roku: tak Komisja Europejska przewiduje swoją przyszłą strategię wzrostu. Sekretariat FEFCO uważa za swój obowiązek prowadzenie i wspieranie branży tektury falistej, aby zapewnić jej działalności produkcyjnej neutralność klimatyczną - powiedziała Eleni Despotou, dyrektor generalna FEFCO.

Opracowano na podstawie informacji FEFCO

error: Kopiowanie zabronione!