Słowa dochód i zróżnicowanie przemawiają do rolników z północy Wielkiej Brytanii
18 May 2016 10:14

Gdy w zakładzie firmy Iggesund Paperboard w Workington, w hrabstwie Kumbria (Wielka Brytania), podjęto decyzję o budowie kotła na biomasę w celu porzucenia paliw kopalnych, natychmiast rozpoczęto także planowanie przyszłego zapotrzebowania na energię. Jeden z projektów o nazwie Grow Your Income miał zainteresować lokalnych rolników uprawą wierzby, która byłaby przekształcana na biomasę. Program został dobrze przyjęty i stale się rozwija.

Niektóre spośród korzyści, jakich mogą doświadczyć miejscowi rolnicy z hrabstwa Kumbria to stałe, długoterminowe dochody, zwiększona bioróżnorodność gospodarstw czy ochrona gruntów (np. przed erozją gleby czy usuwanie zanieczyszczeń takich jak ścieki). Na początku sezonu uprawy wierzby energetycznej mogą być także dobrym źródłem pyłków dla pszczół. Uprawy wierzby energetycznej mogą pomóc rolnikom zróżnicować swoją działalność, zapewniając im dodatkowe, korzystne źródło dochodów z części gruntów. Dzięki temu zwiększają oni rentowność i zapewniają zrównoważone dostawy żywności w czasie, gdy światowy rynek wpływa na jej cenę.

Współpraca z rolnikami i właścicielami gruntów rolnych jest zadaniem Neila Watkinsa, kierownika ds. paliw alternatywnych w zakładzie firmy Iggesund Paperboard w Workington (Anglia). W zakładzie tym produkuje się tekturę Incada, która służy do wytwarzania wysokiej jakości opakowań kartonowych (FBB).

„Musimy być świadomi tego, że proces ten wymaga czasu i podjęcia istotnych decyzji”, wyjaśnia, podsumowując cztery lata poświęcone dotychczas pracy nad projektem. „Inwestowanie w uprawy energetyczne to zobowiązanie na dwadzieścia lat, dlatego rolnicy chcą mieć pewność, że postępują właściwie. Zainteresowanie rośnie i każdego roku kolejne osoby podejmują się uprawy wierzby energetycznej. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, że tego rodzaju uprawa pozwala im zróżnicować działalność bez narażania się na duże ryzyko”.

Dotychczas zakład otrzymał ponad 26 tys. ton zrębków wierzbowych, które posłużyły do zróżnicowania produkcji energii. Jest to o wiele większa ilość, niż początkowo planowano uzyskać w ramach projektu. Ponadto coraz więcej rolników i właścicieli gruntów ma zamiar rozpocząć uprawę wierzby w bieżącym roku oraz w roku 2017 w ramach programu Grow Your Income (zwiększ swoje dochody).

„Materiał uzyskano dopiero z małej części obszarów, które pomogliśmy stworzyć, gdyż pierwsze zbiory odbywają się dopiero po trzech latach”, mówi Ulf Löfgren, dyrektor zarządzający, który pomógł w uruchomieniu projektu. „Od 2016 roku spodziewamy się większych ilości, jednak już teraz uzyskaliśmy więcej biomasy z upraw energetycznych, niż się spodziewaliśmy”.

Projekt uruchomiono w związku z radykalną zmianą zapotrzebowania na energię w zakładzie firmy Iggesund w Workington. Przedsiębiorstwo przeznaczyło 108 milionów funtów na budowę zasilanej biomasą elektrociepłowni, która rozpoczęła działalność w marcu 2013 r. Po jej uruchomieniu emisje dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw kopalnych zostały niemal natychmiast ograniczone do zera. Jednocześnie zapotrzebowanie zakładu na czystą biomasę wzrosło o 500 tys. ton rocznie.

„Zapewniono już dostateczną ilość surowca na kilka następnych lat, ale chcemy opracować plan długoterminowy. Firma Iggesund dostrzegła, że uprawy energetyczne o krótkiej rotacji mogą stać się nowym źródłem biomasy. W planie zagospodarowania dla hrabstwa Kumbria brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA) wyznaczyło tereny szczególnie nadające się do tego rodzaju działalności. „Zalecane przez nas uprawy wierzby mogą być prowadzone na wilgotnych, nieurodzajnych gruntach, dlatego nie stanowią one konkurencji dla produkcji żywności” - przyznaje Neil Watkins.

Źródło: Iggesund Paperboard