Stora Enso i Międzynarodowa Organizacja Pracy podpisują umowę o partnerstwie
5 May 2015 12:13

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO) i Stora Enso poinformowały o nawiązaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ma ono wzmocnić działania skandynawskiego koncernu w zakresie polityki zapewniającej właściwe warunki pracy, m.in. stopniowo eliminującej zatrudnianie dzieci w firmach współpracujących w ramach łańcucha dostaw ze spółką joint-venture Bulleh Shah Packaging (BSP) w Pakistanie, w której Stora Enso jest udziałowcem.

Porozumienie uwzględnia zarówno aspekty globalne, jak i lokalne, dotyczące konkretnych obszarów działalności Stora Enso. Pierwszy z nich koncentruje się na dostosowaniu działań i praktyk do międzynarodowych standardów pracy, a także zwiększaniu świadomości firmy na temat zatrudniania dzieci oraz innych praw pracowniczych. Drugi, lokalny aspekt wiąże się z promowaniem właściwej polityki pracowniczej i zwalczaniem pracy dzieci w firmach współpracujących w ramach łańcucha dostaw z zakładami produkcji opakowań Bulleh Shah Packaging w Pakistanie.

„ILO z radością przystępuje do tego porozumienia, które stanowi ważny krok w poprawie warunków pracy oraz wyeliminowaniu praktyk związanych z zatrudnianiem dzieci w zakładach produkcyjnych w Pakistanie. Będziemy wspierać Stora Enso w jej wysiłkach zmierzających do respektowania fundamentalnych zasad pracowniczych w całym łańcuchu dostaw, w ramach którego spółka prowadzi działalność” – mówi Moussa Oumarou, dyrektor działu zarządzania i porozumień trójstronnych ILO.

„Z punktu widzenia Stora Enso partnerstwo z ILO jest ważnym krokiem w usprawnieniu działań związanych z przestrzeganiem praw człowieka oraz praw pracy w naszych zakładach produkcyjnych oraz w całym łańcuchu dostaw – dodaje Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso. – Współpraca z ILO pomoże we wzbogaceniu naszej wiedzy na ten temat, budowie lokalnych społeczności oraz podejmowaniu odpowiednich działań wraz z naszymi lokalnymi udziałowcami i partnerami rządowymi”.

Globalny aspekt świeżo nawiązanej współpracy obejmuje m.in. zaoferowanie przez ILO technicznego wsparcia dla Stora Enso przy wdrażaniu praktyk i procesów zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczących zatrudniania osób nieletnich oraz przestrzegania pozostałych praw pracowniczych. W podejmowanych działaniach zostaną uwzględnione wnioski, jakie znalazły się w opublikowanym na początku br. raporcie Stora Enso na temat przestrzegania praw człowieka.

ILO jest afiliowaną przy ONZ organizacją zajmującą się problemami pracowniczymi, której podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków pracy dla osób obojga płci zapewniających wolność, równość, godność i bezpieczeństwo. Główne cele ILO to ochrona praw pracowników, polepszanie właściwych warunków do pracy, zwiększanie opieki socjalnej oraz wzmacnianie dialogu w kwestiach związanych z pracą i pracownikami.

Źródło: Stora Enso