Stora Enso ocenia celowość rozbudowy papierni w Ostrołęce
24 May 2016 10:46

Koncern Stora Enso zdecydował się na przeprowadzenie studium wykonalności projektu rozszerzenia poziomu produkcji tektury opakowaniowej o 500 tys. ton rocznie we własnym zakładzie w Ostrołęce, po tym, jak wyniki wstępnego badania potwierdziły celowość takiego kroku. Studium wykonalności, które powinno zostać ukończone przed końcem bieżącego roku, ma oszacować rentowność proponowanej rozbudowy. Firma przykłada dużą wagę do opłacalności tej inwestycji oraz jej synergii z nową maszyną do produkcji tektury, która rozpoczęła pracę w zakładzie w 2013 r.

Jeśli rozbudowa dostanie „zielone światło”, nakłady inwestycyjne na rozbudowę powinny sięgnąć 350 – 400 mln EUR w ciągu kilku lat.

Długoterminowym kryterium inwestycyjnym Stora Enso jest utrzymanie nakładów inwestycyjnych w środki trwałe na tym samym poziomie co amortyzacja. Planowana inwestycja w zakładzie w Ostrołęce spełnia te założenia. Poza inwestycjami w środki trwałe grupa Stora Enso inwestuje 100 milionów EUR rocznie w aktywa biologiczne.

„Polska jest dużym i rosnącym rynkiem, gdzie Stora Enso ma silną pozycję i bazę klientów. Stora Enso regularnie przeprowadza studia wykonalności w celu zbadania możliwości rozwoju. Decyzja o ewentualnym rozwoju zakładu w Ostrołęce zostanie podjęta wówczas, gdy ocena będzie zakończona” - poinformował Gilles van Nieuwenhuyzen, EVP Division Packaging Solutions.

Źródło: Stora Enso