Stora Enso pozbywa się swych rosyjskich zakładów
16 May 2022 08:45

Firma Stora Enso sprzeda lokalnemu kierownictwu swoje trzy zakłady produkujące opakowania z tektury falistej w Rosji, mieszczące się w Łuchowicach, Arzamas i Bałabanowie. Firma uznała, że ze względu na niepewność panującą na rynku rosyjskim zarządzanie i działalność na szczeblu lokalnym będą stanowić bardziej korzystne długoterminowo rozwiązanie dla tych zakładów i ich pracowników.

Transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na poziom rocznej sprzedaży Stora Enso i jej zysk operacyjny EBIT. Ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia biznesu przez te przedsięwzięcia w wynikach finansowych pierwszego kwartału br. odnotowano odpis z tytułu utraty wartości na poziomie 35 mln euro. Dodatkowa strata na transakcji zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wyniesie ok. 55 mln EUR, na co składają się głównie korekty z tytułu przeliczeń walutowych, które zostaną zaksięgowane w dniu zamknięcia transakcji. Wydatki są traktowane jako pozycje mające wpływ na porównywalność wyników.
Zbywane zakłady znajdują się w miejscowościach Łuchowice, Arzamas i Bałabanowo i zatrudniają około 620 osób, a ich łączna roczna zdolność produkcyjna wynosi 395 mln m² opakowań z tektury falistej. Zajmują się produkcją opakowań z tektury falistej na potrzeby firm działających na rynku rosyjskim w branżach artykułów spożywczych, wyposażenia domu, słodyczy i karmy dla zwierząt domowych.
2 marca 2022 r. Stora Enso ogłosiła, że do odwołania wstrzymuje wszelką produkcję i sprzedaż w Rosji. 25 kwietnia firma poinformowała o oddaniu dwóch tartaków i zakładów leśnych w Rosji pod lokalny zarząd.

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!