Stora Enso publikuje nowy raport „Punkt widzenia”
26 Sep 2014 12:09

Firma Stora Enso opublikowała najnowszy raport „Punkt widzenia” przedstawiający kierunek, w którym zmierza branża opakowań detalicznych. Raport obejmuje rynek nowoczesnych rozwiązań w detalicznym handlu spożywczym do 2016 roku. Wynika z niego, że szybko zmieniające się nawyki konsumentów są siłą napędzającą popyt na innowacyjne rozwiązania w segmencie opakowań.

„Opakowania detaliczne: rok 2016 i później” to trzeci z serii raportów „Punkt widzenia” firmy Stora Enso Packaging Solutions. Omawia szybkie zmiany następujące w handlu detalicznym oraz ich wpływ na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w przyszłości.

Raport przedstawia także analizy przypadków ukazujące, jak niektórzy sprzedawcy detaliczni obniżyli koszty pakowania na poziomie 50-70%. dzięki stosowaniu innowacyjnych opakowań. Przybliża również kluczowe czynniki wyróżniające sprzedawców na rynku, gdzie w ciągu 10 lat wskaźnik udziału produktów marek własnych ma wzrosnąć do 50%.

„Gdy 70%. decyzji o zakupie produktów żywnościowych zapada w miejscu sprzedaży, a na rynku handlu detalicznego panuje silna konkurencja, opakowanie odgrywa istotną rolę w zwiększaniu sprzedaży i obniżaniu kosztów w całym łańcuchu wartości” — mówi Tomasz Żebrowski, prezes Stora Enso Poland.

W raporcie zaprezentowano pięć trendów, które będą miały wpływ na sektor detalicznych opakowań artykułów żywnościowych w przyszłości. Są to:

- sukces dyskontów

- zwiększony wskaźnik penetracji marek własnych

- nowoczesna technologia opakowań

- wkroczenie detalistów na rynek internetowy

- większy nacisk na zrównoważony rozwój

„Sprzedawcy detaliczni, którzy najlepiej zrozumieją potencjał opakowania i w pełni go wykorzystają, będą mieli największe szanse na sukces na rynku — tak dziś, jak i jutro. Cieszymy się, że w raportach „Punkt widzenia” możemy nadal dzielić się wiedzą na temat przyszłości branży opakowań detalicznych. Zapraszamy klientów do dalszego dialogu” — dodaje Tomasz Żebrowski.

Tomasz Żebrowski wystąpił na 18. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Papierniczej PROGRESS'14 organizowanej w Łodzi w dniach 23-25 września br., gdzie wygłosił referat na temat przyszłości opakowań detalicznych do 2016 roku i później.

Cały raport „Punkt widzenia” jest dostępny na stronie www.storaensopack.com/press-media

 

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso