Stora Enso: satysfakcjonujące wyniki finansowe w I kwartale 2015 r.
23 Apr 2015 13:51

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 1. kwartał 2015. Koncern odnotował w nim – w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. – nieznaczny 3% spadek przychodów ze sprzedaży, które zamknęły się kwotą 2 491 mln euro. Wyłączając jednak przechodzący strukturalny spadek popytu dział papierów graficznych oraz wydzielone jednostki biznesowe, sprzedaż wzrosła o 3%, głównie za sprawą niedawno uruchomionej celulozowni Montes del Plata w Urugwaju. Zysk operacyjny EBIT za 1. kwartał 2015 wyniósł 220 mln euro, co oznacza wzrost 20,9% w ujęciu rocznym. Jest on w dużej mierze rezultatem systematycznej redukcji kosztów oraz sprzyjających różnic kursowych. Zwrot z zaangażowanego w działalność kapitału zwiększył się z 8,6% do 10,1%. Na uwagę zasługuje także zysk netto za 1. kwartał br. w wysokości 129 mln euro (co oznacza wzrost o 29% w ujęciu rok do roku) oraz przepływy gotówkowe z działalności w wysokości 171 mln euro (152 mln euro przed rokiem).

Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso komentuje: „Z satysfakcją informujemy o pozytywnych wynikach finansowych za 1. kwartał 2015, na które wpłynęły również sprzyjające różnice kursowe. Kontynuowaliśmy w nim nasze poczynania, mające przekształcić Stora Enso w bazującą na surowcach odnawialnych firmę skoncentrowaną na rozwijających się rynkach. Pierwsze miesiące br. przyniosły odczuwalne korzyści wynikające z niedawnego uruchomienia celulozowni Montes del Plata. Wkrótce też w zakładach Sunila w Finlandii rozpocznie pracę nowa linia do ekstrakcji ligniny. Plany na kolejne miesiące br. zakładają m.in. uruchomienie w innych fińskich zakładach – Varkaus – produkcji tektury typu kraft, bazującej na włóknach pierwotnych. Rok 2015 przyniesie również zwiększenie mocy wytwórczych zakładów Imatra w zakresie kartonów wykorzystywanych do produkcji opakowań na napoje. Z kolei latem br. sfinalizujemy naszą inwestycję w rozbudowę tartaku zlokalizowanego w Murowie w Polsce; dzięki niej znacznie zwiększą się jego moce produkcyjne w zakresie klasycznych produktów drzewnych”.

W specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy prezes Stora Enso odniósł się także do planów koncernu na rok 2016: „Planujemy w nim m.in. uruchomienie nowej linii do produkcji bazujących na drewnie elementów budowlanych w Varkaus. Według przyjętych założeń w połowie 2016 roku ma rozpocząć działalność zakład produkcji tektury w chińskim Guangxi – inwestycja ta jest jednym z kluczowych elementów procesu transformacji Stora Enso. Czeka nas zatem wiele ekscytujących miesięcy”.

Na wyniki finansowe koncernu nie pozostały bez wpływu działania związane z wydzielaniem jej mniej rentownych jednostek oraz dalszą redukcją kosztów. W 1. kwartale br. sfinalizowano sprzedaż zakładów papierniczych Uetersen w Niemczech. Firma ogłosiła w nim także plany optymalizujące produkcję elementów budowlanych, realizowaną w fińskich fabrykach. Zakładają one ewentualne zmniejszenie ich zatrudnienia o ok. 50 osób oraz możliwe zamknięcie jednostki produkcyjnej Pälkäne.

Prognozy kierownictwa Stora Enso na 2. kwartał 2015 zakładają nieznaczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami br. oraz utrzymanie na zbliżonym poziomie zysku operacyjnego EBIT. Przyniesie on szereg prac konserwacyjnych w wybranych zakładach produkcyjnych. Koszty z nimi związane – o 30 mln euro wyższe w porównaniu z 1. kwartałem – będą miały nieco większy wpływ na wyniki finansowe w 2. kwartale br.

„Tradycyjnie już chcę podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają. Ciężko pracujemy, by nadal oferować rozwiązania i wartości, potrzebne zarówno dziś jak i w przyszłości” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

Źródło: Stora Enso