Stora Enso usprawnia obróbkę drewna w zakładach Imatra
18 Nov 2022 13:08

Stora Enso zainwestowała 80 mln euro w scentralizowanie i modernizację procesów obróbki drewna w zakładach Imatra (Finlandia), by zwiększyć ich potencjał produkcyjny w obszarze tektury opakowaniowej klasy premium. Jak podaje firma, dzięki wdrożonym działaniom znacząco zostanie tu zredukowana ilość zużywanej w procesach produkcyjnych wody, co obniży negatywny wpływ całej fabryki na środowisko naturalne. Projekt, rozpoczęty w 1. kwartale 2021 roku, właśnie dobiegł końca.

Stora Enso podkreśla, że modernizacja procesów obróbki drewna w zakładach Imatra (składających się z dwóch jednostek produkcyjnych – Kaukopää i Tainionkoski) została ukończona zgodnie z harmonogramem. W efekcie całe drewno wykorzystywane tu do produkcji tektury będzie wcześniej korowane i obrabiane centralnie w nowej linii uruchomionej w zakładzie Kaukopää. Projekt uwzględniał instalację trzeciej linii do korowania, udoskonalenia w systemach obróbki ścinek oraz modyfikacje w infrastrukturze istniejącego portu przeładunkowego. Scentralizowanie i modernizacja mają poprawić stabilność i wydajność całego realizowanego tu procesu obróbki drewna.

Stora Enso podkreśla, że wspomniana inwestycja w znaczący sposób wpływa też na redukcję ilości wody zużywanej w ww. procesach. Firma ocenia, że zapotrzebowanie w tym zakresie spadnie o 85% w porównaniu z wcześniej wykorzystywaną linią do korowania, co oznacza 500 mln litrów wody mniej zużywanej tu w skali roku. W związku z zaprzestaniem obróbki drewna w zakładzie Tainionkoski, znacząco obniży się też poziom hałasu generowanego w tym miejscu.

Stora Enso podkreśla, że projekt związany z udoskonaleniem obróbki drewna w zakładach Imatra został zrealizowany na czas mimo trudnych warunków atmosferycznych (prace trwały m.in. przez dwie zimy). Firma dodaje, że specjalna uwaga została tu zwrócona na praktyki zapewniające bezpieczeństwo pracy. Przy pracach modernizacyjnych, po praz pierwszy w przypadku zakładów Stora Enso, miał miejsce audyt dotyczący budynków (TR). Jest on powszechnie stosowany w budownictwie, by zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa, właściwe środowisko pracy i odpowiednie praktyki w miejscach, gdzie realizowane są działania konstrukcyjne. Audyt TR umożliwia przegląd miejsca budowy, skupiając się nawet na najmniejszych jej obszarach, co – jak dodaje Stora Enso – pozwala zapobiegać potencjalnym wypadkom.

Pomimo wyzwań związanych z pandemią planowane przez nas działania konstrukcyjne przebiegły zgodnie z planem, a cała inwestycja została zrealizowana na czas i nie przekroczyła przyjętych ram budżetowych. Co istotne, zapewniliśmy też pełne bezpieczeństwo pracownikom zaangażowanym w proces modernizacji i rozbudowy. Współpraca pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w ten projekt również przebiegła bez zakłóceń. Dzięki temu zrealizowana właśnie inwestycja w zakładach Imatra będzie służyć przez wiele lat – mówi Mikko Nieminen, dyrektor fabryki.

Według wyliczeń podanych przez Stora Enso cały projekt zajął ok. 700 tys. godzin, a zaangażowanych w niego było ponad 500 firm, z których niemal 40% jest zlokalizowanych w Południowej Karelii. Z myślą o etapie konstrukcyjnym, w ziemi zostało zainstalowanych 700 stalowych pali rurowych i 100 pali wierconych, których łączna długość wyniosła ok. 18 kilometrów. Dodatkowo w zakładzie Kaukopää zostały zbudowane dwa nowe silosy przeznaczone na przechowywanie ścinek drzewnych. Największy ma średnicę 39 metrów i wysokość 25 metrów.

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!