Stora Enso wprowadza na rynek udoskonaloną wersję kartonu CKB
20 Nov 2014 10:18

Stora Enso poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty nowej, udoskonalonej wersji kartonu CKB o niższej gramaturze. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim przy produkcji opakowań zbiorczych i pudełkowych do żywności i napojów, gdzie szczególnie ważne są wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo przechowywanego produktu. Poza niższą wagą CKB oferuje podobnie wysoki poziom jakości, gdyż jego pozostałe parametry techniczne nie uległy zmianie. Jest jednocześnie bardziej proekologiczny – do jego produkcji konieczna jest obecnie mniejsza ilość surowca.

Redukcja gramatury kartonów z serii CKB to efekt poczynionych przez Stora Enso inwestycji w modernizację i udoskonalanie maszyn do produkcji tektury, pracujących w jej zakładach Skoghall w Szwecji. Zakres dostępnych w ich przypadku gramatur wynosi 175-380 g/m2, co oznacza, że najwyższa z nich została obniżona o 10 g/m2. Obecnie do produkcji kartonu CKB potrzeba o 4-5% surowca mniej niż w 2010 roku.

„CKB to lider pod względem jakości wśród kartonów, bazujących na niebielonej tekturze litej. W nowej wersji ulepszamy też jego zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu staje się on bardzo atrakcyjnym i konkurencyjnym rozwiązaniem przy wielu zastosowaniach końcowych, gdzie kluczowymi czynnikami są wytrzymałość, sztywność, czystość i przetwarzalność” – mówi Fredrik Werner, menedżer ds. rozwoju Stora Enso w segmencie opakowań na żywność, napoje i piwa.

CKB to wielowarstwowy karton typu kraft back. Poza wysoką wytrzymałością i drukownością, zastosowana tu naturalna, brązowa warstwa spodnia stwarza projektantom opakowań dodatkowe możliwości pod względem kreacji. Najlepszym tego przykładem jest bazujący na kartonie CKB kalendarz adwentowy Confiserie Reber, który uzyskał tegoroczną nagrodę w konkursie Pro Carton/ECMA. Poza tym Stora Enso oferuje szereg specjalnych powłok barierowych i laminatów, które w jeszcze większym stopniu zwiększają funkcjonalność opakowań.

„Jedną z najważniejszych przesłanek do zastosowania kartonu CKB jest bezpieczeństwo przechowywanej w opakowaniach z jego użyciem żywności. Bazuje on bowiem na włóknach pierwotnych, a jego produkcja podlega ścisłej kontroli, co praktycznie eliminuje ryzyko powstania zanieczyszczeń. Co więcej, odbywa się ona zgodnie z istniejącymi przepisami Unii Europejskiej względem materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz z certyfikowanymi systemami zarządzania higieną pracy, obowiązującymi w naszych fabrykach” – dodaje Fredrik Werner.

Jak zapewnia Stora Enso, karton CKB znakomicie zachowuje się w procesach przetwarzania i pakowania. Znajduje zastosowanie także przy pakowaniu innych produktów niż żywność, zwłaszcza tu gdzie liczy się wysoka wytrzymałość i konieczne są dodatkowe, specjalne powłoki.

„Redukcja gramatury to nieustający proces, więc już zaczynamy pracę nad jego dalszymi etapami. W ciągu najbliższych 20 lat ludność świata przekroczy 8 mld, co oznacza wzrost zapotrzebowania na żywność o 35%. Właściwe opakowanie będzie odgrywać kluczową rolę przy zredukowaniu ilości jedzenia, jakie jest obecnie marnotrawione w skali globalnej. Jednocześnie wciąż pracujemy nad udoskonaleniem wydajności procesów, w jakich powstają materiały opakowaniowe” – podsumowuje Fredrik Werner.

Źródło: Stora Enso