Stora Enso: wzrost zysku operacyjnego o 12,7% w I kwartale 2016 r.
9 May 2016 14:41

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 1. kwartał br. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. zrealizowała w nim przychody niższe o 1,8%, jednak przy wyłączeniu przeżywającego strukturalne spadki działu papierów graficznych oraz sprzedanych w ostatnim czasie zakładów w Barcelonie, wzrosły one o 2,4%. Największy w tym udział miały systematycznie zwiększające się dostawy realizowane przez celulozownię Montes del Plata oraz rosnąca sprzedaż tektury typu kraft, produkowanej w niedawno zmodernizowanej maszynie w zakładach Varkaus. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w 1. kwartale br. 248 mln euro, co oznacza wzrost o 12,7% z analogicznym okresem 2015 r. Firma odnotowała też rekordowo wysoki poziom marży zysku operacyjnego EBIT, który wyniósł 10,1%.

W skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy wystąpieniu Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso, podkreślał również wysoki poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, który zamknął się kwotą 289 mln euro (przy 171 mln euro przed rokiem): „To przede wszystkim zasługa wyższej zyskowności oraz udoskonalonego zarządzania kapitałem operacyjnym”. Wartość przepływów gotówkowych, po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych, wyniosła z kolei 96 mln euro (przy 29 mln euro przed rokiem).

Karl-Henrik Sundström wskazał też najważniejsze projekty umożliwiające dalsze przekształcanie Stora Enso w firmę bazująca na surowcach odnawialnych: „W maju br. planowane jest uruchomienie maszyny produkującej tekturę w chińskim Beihai. Oczekujemy, że osiągnie ona pełną zdolność produkcyjną w czasie od 18 do 24 miesięcy od rozpoczęcia produkcji. Z dużą satysfakcją odnotowujemy też rosnący popyt na wytwarzaną w zakładach Varkaus brązową tekturę typu kraft. Wytwarzająca ją maszyna osiągnie pełne moce produkcyjne na początku 2017 roku. W tej samej fabryce trwa budowa nowej linii produkującej wykonane z drewna elementy budowlane. Rozpocznie ona pracę w czerwcu tego roku”.

Karl-Henrik Sundström podkreślił fakt, że realizowane w Chinach i w Szwecji inwestycje mają zwiększyć konkurencyjność Stora Enso w strategicznych obszarach jej działania: „Budowana w zakładzie Beihai linia do powlekania polietylenem umożliwi nam sprostanie rosnącym wymaganiom klientów względem bezpiecznych i wysokojakościowych opakowań na żywność. Z kolei inwestycja w nową stację chemiczną w zakładach produkujących tekturę w Skoghall oraz działania zmierzające do ograniczenia emisji siarki w fabryce Skutskär obrazują nasze proekologiczne podejście do prowadzonej działalności”.

Prezes firmy podkreślił też zaangażowanie Stora Enso w realizację wytycznych Duńskiego Instytutu Praw Człowieka względem polityki prowadzonej przez koncern: „Na koniec kwartału wykonaliśmy 79% działań prewencyjnych i naprawczych zaleconych przez instytut”.

W ostatnim czasie Stora Enso została uhonorowana nagrodą za bio-brand roku. „Traktujemy ją jako docenienie naszych starań i zaangażowania w działania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju” – zaznaczył Karl-Henrik Sundström.

Kierownictwo firmy prognozuje, że w 2. kwartale br. jej przychody ze sprzedaży będą na nieco wyższym poziomie niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Także poziom zysku operacyjnego EBIT ma zostać zachowany. Ewentualnie może on zostać nieco obniżony z uwagi na sezonowe prace konserwacyjne zaplanowane w celulozowni Montes del Plata oraz zakładach produkcyjnych w Ostrołęce i Langerbrugge.

„Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają. Ciężko pracujemy, by nadal oferować rozwiązania i wartości, potrzebne zarówno obecnie jak i w przyszłości” – podsumował Karl-Henrik Sundström.

Źródło: Stora Enso