Stora Enso zbywa udziały w swojej jednostce biznesowej Corenso
1 Oct 2014 10:00

Spółka Stora Enso podpisała umowę zbycia swej jednostki biznesowej Corenso na rzecz fińskiego producenta materiałów opakowaniowych, spółki Powerflute Oyj. Wartość przedsiębiorstwa na potrzeby tej transakcji wyceniono na ok. 90 mln euro, a spodziewana zapłata w gotówce wyniesie ok. 75 mln euro. Zgodnie z oczekiwaniami transakcja zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale 2014 r. na warunkach zwyczajowych. Transakcja nie wpłynie w istotny sposób na wynik finansowy spółki Stora Enso.

Corenso wchodzi w skład pionu Renewable Packaging spółki Stora Enso. Stora Enso koncentruje się na wybranych segmentach opakowań w ramach dywizji Packaging Solutions i Consumer Board i pragnie w dalszym ciągu rozwijać te gałęzie działalności oraz w nie inwestować. Zbycie Corenso jest naturalnym etapem racjonalizacji przedsiębiorstwa i przekształcania spółki Stora Enso w skupionego na kliencie producenta materiałów odnawialnych na rynkach rozwijających się.

Znaleźliśmy dobrego nowego właściciela dla jednostki Corenso, który, jak wierzymy, zapewni jej należną uwagę i dalszy rozwój. Dzięki zbyciu jednostki Corenso spółka Stora Enso może się bardziej skupić na swym kierunku strategicznym” – wyjaśnia Hannu Alalauri, SVP Packaging Solutions, Stora Enso Renewable Packaging.

Corenso jest jednym z wiodących zintegrowanych producentów tektury i tulei papierowych na świecie. Oferuje tuleje o wysokich parametrach użytkowych oraz tekturę wysokiej jakości. Zatrudnia ok. 920 pracowników w 10 państwach w Europie, Azji i Ameryce Północnej, a siedziba firmy znajduje się w Lahti, w Finlandii. W roku 2013 sprzedaż netto jednostki Corenso wyniosła 211 mln euro, zaś wartość zysku z działalności operacyjnej 26 mln euro.

 

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso