Stora Enso zwiększa transparentność działań w kwestii przestrzegania praw człowieka
20 Feb 2015 09:52

Stora Enso zaprezentowała wyniki raportu opracowanego przez Duński Instytut Praw Człowieka (DIHR), dotyczącego działań realizowanych w tym zakresie przez firmę. Skandynawski koncern to jedno z niewielu przedsiębiorstw, które publikuje tego rodzaju informacje odnoszące się do jego działalności w obszarze produkcji, sposobów pozyskiwania drewna, zarządzania łańcuchem dostaw i relacji z lokalnymi społecznościami.

Raport uwzględnia 43 kwestie związane z ochroną praw człowieka, w tym zagadnienia takie jak: prawo pracy, wpływ realizowanej działalności na szeroko rozumianą społeczność oraz kontrola dostawców i partnerów biznesowych. Objął on wszystkie 93 lokalizacje Stora Enso w 22 krajach, a jego tworzeniu – przy ścisłej współpracy i nadzorze ze strony DIHR – towarzyszyła niezwykła staranność. W raporcie znalazły się także informacje na temat przestrzegania praw człowieka w spółkach joint-venture, w których Stora Enso jest udziałowcem: Veracel w Brazylii, Montes del Plata w Urugwaju oraz Bulleh Shah Packaging w Pakistanie.

„Raport na temat przestrzegania praw człowieka był wyzwaniem zarówno dla nas jak i dla naszych partnerów, dlatego pragniemy im podziękować za pomoc z jego realizacji – mam na myśli przede wszystkim DIHR – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso. – Chcemy, aby zapoznali się z nim wnikliwie nasi akcjonariusze, zwłaszcza że poza informacjami na temat już zrealizowanych działań zawiera on także nasze plany na przyszłość. Kwestia przestrzegania praw człowieka jest jednym z priorytetów naszej działalności także w roku 2015. Raport stworzony przez DIHR to dla nas podstawa do dalszych kroków – ambitnych, ale możliwych do osiągnięcia, m.in. na bazie szczegółowej analizy zawartych w nim informacji. Przyświeca temu motto, iż transparentność działań zwiększa ponoszoną za nie odpowiedzialność”.

„Stworzone przez ONZ zasady dotyczące przestrzegania praw człowieka w działalności biznesowej wymagają od firm pełnego zrozumienia tego, jak swoim postępowaniem mogą one wpływać na tego typu kwestie. Posiadanie pełnej wiedzy na ten temat to warunek brzegowy, by stać się firmą w pełni realizującą politykę zrównoważonego rozwoju – dodaje Allan Lerberg Jorgensen, dyrektor ds. praw człowieka i rozwoju w DIHR. – W powstałym raporcie Stora Enso prezentuje strategię, dzięki której ma szansę osiągnąć założony cel. Jest przy tym jedną z niewielu firm w skali globalnej, które z taką dbałością i w tak dużym stopniu wdrażają działania związane z przestrzeganiem praw człowieka”.

Obejmujące działalność całej grupy, kluczowe punkty raportu odnoszą się m.in. do: monitorowania warunków zatrudnienia pracowników firm trzecich w zakładach produkcyjnych Stora Enso; promocji zróżnicowanego zarządzania; redukcji nadgodzin i najniższych stawek wynagrodzenia (dotyczy wybranych jednostek produkcyjnych); wzmacniania procedur i wytycznych dotyczących ochrony prywatności pracowników; wspierania i ułatwiania wspólnych negocjacji; poprawy kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w wybranych jednostkach produkcyjnych; umożliwiania składania skarg; usprawnienia procedur związanych z kwestiami środowiskowymi i socjalnymi; tworzenia polityki i procedur bezpieczeństwa pracy; kontynuacji programu Supplier Code of Conduct; uwzględnienia wszystkich kwestii związanych z przestrzeganiem praw człowieka w odpowiedzialnym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Wspomniane wytyczne ONZ w sprawie przestrzegania praw człowieka w biznesie zawierają szereg rekomendacji dotyczących zapobiegania działaniom, które mogą przynieść określone szkody bądź też – w przypadku zbyt późnej reakcji –nieodwracalne skutki. Do końca 2. kwartału br. Stora Enso ustali plany działań będących odpowiedzią na pojawiające się ewentualne zagrożenia, m.in. uwzględniające możliwe rozbieżności z obowiązującymi przepisami oraz luki w polityce prowadzonej przez koncern.

W krajach, gdzie kierownictwo Stora Enso dostrzega większą potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie poszanowania praw człowieka, wdrożone zostały działania wspierane przez instytucje i firmy zewnętrzne, obejmujące m.in. wizyty w zakładach produkcyjnych. Trzynaście z nich, zlokalizowanych w Chinach, Rosji, Estonii, na Łotwie oraz w Polsce, odwiedzili przedstawiciele związków zawodowych oraz niezależnych organizacji typu non-profit. W chińskim Guangxi firma Stora Enso działała w tej kwestii wspólnie z DIHR. W Pakistanie o wsparcie poproszono zewnętrznego konsultanta ds. praw człowieka. Z kolei w przypadku plantacji testowych w Laosie firma nawiązała współpracę z organizacją Business for Social Responsibility.

Pełny raport na temat przestrzegania praw człowieka w Stora Enso jest dostępny pod adresem http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/0502HRA_2015_DIHR_REPORT.pdf

Źródło: Stora Enso