Sun Chemical jednym z Mecenasów 30-lecia PID
15 Dec 2022 09:59

Firma Sun Chemical była aktywnym partnerem wydarzenia branżowego dedykowanego branży poligraficznej. Tym razem wystąpiła w roli Mecenasa obchodów 30-lecia Polskiej Izby Druku i towarzyszącej im konferencji „Środowisko przemysłu poligraficzno-convertingowego dzisiaj i w przyszłości”. Wśród jej prelegentów znalazła się Nikola Juhasz, Global Technical Director, Sustainability, Sun Chemical, z prezentacją zatytułowaną „Siła zrównoważonego druku”.

Polski oddział Sun Chemical pozostaje od lat członkiem Polskiej Izby Druku - mówi kierujący nim Piotr Góral. Wielokrotnie wspieraliśmy jej różne inicjatywy, nie mogło nas zatem zabraknąć również podczas obchodów 30-lecia tej ważnej dla całego naszego środowiska organizacji. Ponieważ jesteśmy firmą, której zależy na propagowaniu wiedzy dotyczącej najbardziej aktualnych tematów, po raz kolejny zaprezentowaliśmy zagadnienia związane z tematyką zrównoważonego rozwoju, także w kontekście naszego kluczowego asortymentu, jakim są farby, lakiery i powłoki i jego zastosowania w produkcji poligraficznej, ale też niezbędnej utylizacji i recyklingu. Jest to ciągle bardzo aktualny temat, którym zainteresowanych jest wiele drukarń, dlatego chcieliśmy przekazać również garść informacji w tym zakresie uczestnikom konferencji organizowanej w ramach jubileuszu Polskiej Izby Druku.

Wspomniana konferencja zatytułowana „Środowisko przemysłu poligraficzno-convertingowego dzisiaj i w przyszłości”, odbywająca się 25 listopada br. w warszawskim hotelu Westin, to kontynuacja projektu Art of Color, organizowanego w minionych latach przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (będących również patronem obchodów 30-lecia PID). Tym razem poruszono podczas niej wiele zagadnień ważnych nie tylko dla branży poligraficznej, ale także dotyczących sytuacji gospodarczej na świecie. Wśród tematów znalazły się m.in: agresja rosyjska na Ukrainę i jej konsekwencje geopolityczne czy wpływ inflacji na gospodarkę. Prelegenci mówili również o kryzysie energetycznym i klimatycznym. Omawiano także rolę samorządu gospodarczego, w tym kwestie gremiów eksperckich, arbitrażu, relacji z samorządem pracowniczym i odpowiedzialność za poziom kształcenia zawodowego oraz kierunki rozwoju nauki i technologii.

Podczas konferencji nie mogło również zabraknąć tematyki zrównoważonego rozwoju. Jest ona istotna nie tylko dla naszej firmy, ale też dla naszych klientów oraz ich zleceniodawców. Sun Chemical, światowy lider w produkcji farb, lakierów i pigmentów organicznych, oferujący wieloaspektowe podejście do biznesu, dostarcza zintegrowane rozwiązania dla branży opakowaniowej i etykietowej, które wspierają strategie zrównoważonego rozwoju. Dlatego chcieliśmy się podzielić tym z uczestnikami konferencji - dodaje Tomasz Dobrowolski, Business Director Packaging Inks w polskim oddziale Sun Chemical .

Nikola Juhasz, łącząc się zdalnie z uczestnikami konferencji, wymieniła w swoim wystąpieniu kluczowe - jej zdaniem - kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz czynniki go stymulujące: redukcja i utylizacja odpadów i zanieczyszczeń; właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (głównie zanikaniu warstwy ozonowej i nadmiernej emisji gazów cieplarnianych). W tym kontekście - jak dodała - firmy związane z branżą poligraficzną mają do odegrania ważną rolę, gdyż są producentami opakowań i różnego rodzaju wydawnictw publikacyjnych. Kluczowym działaniem jest w ich przypadku przejście od podejścia linearnego do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Nikola Juhasz wskazała przy tym na obecne trendy na rynku tradycyjnych produktów poligraficznych: rosnące znaczenie mediów elektronicznych i spadki na rynku prasy drukowanej; selektywne zastępowanie plastiku połączone z odzyskiwaniem odpadów papierowych i ich ponownym wykorzystywaniem; krótkie nakłady (uwzględniające też personalizację i kastomizację produktów) faworyzujące cyfrowe techniki drukowania, a także konsolidację i redukcję kosztów.

Ważnym elementem w kontekście tzw. sustainability są - zdaniem prelegentki - także kwestie formalne: decyzje o charakterze politycznym, regulacje i przepisy prawne. Tu szczególną uwagę zwróciła na reakcja opinii publicznej względem nawoływania do różnych działań, zwłaszcza w obszarze tworzyw sztucznych. Podała też rok 2025 jako punkt odniesienia dla wielu globalnych i regionalnych założeń uwzględniających: 100% możliwość ponownego wykorzystania, odzysku lub kompostowania wszystkich opakowań plastikowych; efektywny recykling lub kompostowanie 50% opakowań plastikowych oraz zwiększenie do 30% udziału biosurowców bądź materiałów pochodzących z odzysku w każdym opakowaniu wykonanym z tworzyw sztucznych. W tym kontekście wymieniła też obowiązujące w różnych regionach świata (m.in. w Unii Europejskiej, Kanadzie czy USA) przepisy dotyczące jednorazowych produktów wykonanych z plastiku.

Jej zdaniem ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie globalnie wprowadzanych zasad GOZ jest ponadnarodowa współpraca, zarówno na poziomie politycznym jak i gospodarczym, uwzględniająca takie zagadnienia jak: zmiany klimatyczne i ochrona zasobów; zrównoważone podejście do korzystania z surowców naturalnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dostępu do zdrowej żywności. Odpowiednie rozwiązania, jak podkreślała Nikola Juhasz, wymagają współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw: dostawców surowców i materiałów stosowanych w produkcji (tu podała przykład Sun Chemical jako dostawcy pigmentów czy farb), drukarń i przetwórców opakowań, zleceniodawców (przede wszystkim znaczących właścicieli marek i duże sieci sprzedaży detalicznej), konsumentów oraz firm zajmujące się zbiórką, sortowaniem i odzyskiem odpadów.

W kontekście wcześniej poruszonych zagadnień Nikola Juhasz poinformowała uczestników konferencji, że Sun Chemical od dłuższego czasu realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, określaną przez firmę mianem 5R (Reuse, Reduce, Renew, Recycle & Redesign). Jest to swego rodzaju „mapa drogowa” ukierunkowana na jak największą proekologiczność jej technologii i produktów. Obejmuje ona: projektowanie produktów na nowo (tak by cechowała je wyższa proekologiczność); stosowanie materiałów nadających się do ponownego zastosowania; redukcję zużycia energii, wody, surowców, jak też zwiększanie efektywności działalności drukarń; większe zastosowanie surowców bioodnawialnych i redukcję materiałów bazujących na surowcach kopalnych, jak też wspieranie klientów w tego typu działaniach; zwiększenie poziomu odzysku farby z makulatury oraz kompostowalności produktów poligraficznych. Dodatkowym elementem, na który wskazała Nikola Juhasz, są też kwestie zgodności z różnego rodzaju regulacjami i przepisami.

Obchody 30-lecia Polskiej Izby Druku odbywały się we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Stowarzyszeniem Papierników Polskich Sekcją Tektury Falistej, Stowarzyszeniem Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych, Sekcją Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, Polską Izbą Fleksografów, ECMA Polska, Polskim Stowarzyszeniem Sitodruku i Druku Cyfrowego, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Akademią Drukarstwa we Lwowie oraz Polskim, Ukraińskim, Tureckim i Portugalskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.

Towarzyszyła im pierwsza, publiczna prezentacja wyników badań zebranych w VIII wydaniu raportu „Rynek Poligraficzny oraz Opakowań z Nadrukiem w Polsce", zawierającego rozdział poświęcony również Ukrainie, a także Gala Złotego Gryfa, będąca kulminacją obchodów 30-lecia Polskiej Izby Druku oraz finałem dorocznego konkursu na najlepsze produkty branży.

Cieszymy się, że wśród wyróżnionych firm byli również nasi klienci, którym serdecznie gratulujemy - mówi Piotr Góral. Jesteśmy przekonani, że na wysoką jakość ich produktów wpływają również dostarczane przez nas do ich zakładów produkty Sun Chemical. Jesteśmy również zadowoleni z zainteresowania, jakie wzbudziła nasza prezentacja dotycząca zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że nasze rozwiązania staną się inspiracją dla uczestników konferencji do zmian w ich zakładach. W przypadku chęci pogłębienia wiedzy w tym zakresie pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical

Fot.: K. Rainka/Polska Izba Druku

error: Kopiowanie zabronione!