Światowa premiera systemu Kodak Prinergy 6.1
21 Oct 2014 11:33

Na początku października br. w Sofii odbywała się dziewiąta, doroczna konferencja Graphic Users Association (GUA) – organizacji zrzeszającej użytkowników rozwiązań Kodak. Podczas trzydniowego spotkania jego uczestnicy omawiali i dyskutowali na temat takich zagadnień jak: zarządzanie cyklem produkcyjnym, możliwość łączenia różnych systemów oraz ich integracja. Wydarzenie to było również okazją do zaprezentowania – po raz pierwszy – najnowszej wersji systemu workflow Kodak Prinergy 6.1.

Ponad 120 klientów firmy Kodak, będących członkami stowarzyszenia GUA, miało możliwość z bliska poznać portfolio jej rozwiązań do obsługi całego cyklu produkcyjnego, oferowanych pod wspólną nazwą Kodak Unified Workflow Solutions. Jednym z istotnych punktów w agendzie konferencji prowadzonej przez światowych i regionalnych ekspertów było szczegółowe przedstawienie oraz omówienie planów rozwojowych systemu Prinergy. Oprócz prezentacji tego rozwiązania, uczestnicy konferencji wzięli udział w sesjach dyskusyjnych z członkami zespołów wsparcia technicznego firmy Kodak. Omawiano na nich korzyści wynikające z udoskonalonej integracji workflow z systemami MIS, zwiększenia poziomu automatyzacji oraz kompatybilności oprogramowania Prinergy ze standardami i normami branżowymi. Podczas konferencji silnie akcentowano bliską współpracę firmy Kodak z dostawcami takimi jak EFI, Compris, PrintVis, Arden Software czy od niedawna PACKZ. Tym samym podkreśliła ona swoje zaangażowanie w tworzenie kompletnych rozwiązań dla klientów oraz możliwość łączenia jej produktów z systemami trzecich dostawców.

Program konferencji został tak skonstruowany, aby jej uczestnicy uzyskali maksymalne korzyści z udziału w tym wydarzeniu, nawiązali nowe relacje biznesowe i zdobyli cenny kapitał wiedzy. Objął on w związku z tym przegląd całej branży i wdrażane w niej innowacje technologiczne, a całości dopełniły prowadzone na żywo demonstracje poszczególnych rozwiązań w tzw. Innovation Technology Lab. Za merytoryczną część konferencji odpowiedzialny był zarząd GUA, w skład którego wchodzą m.in. użytkownicy rozwiązań Kodak. Po raz pierwszy w 9-letniej historii tej konferencji uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych. Także po raz pierwszy do jej programu włączono sesję prowadzoną przez przedstawicieli GWG (Ghent Workflow Group), na której zaprezentowano najnowsze pomysły i koncepcje, dotyczące najlepszych praktyk i standaryzacji formatu PDF. Peter Claes, kierujący działem marketingu GWG, był do dyspozycji uczestników spotkania, odpowiadając na ich pytania i pomagając w przekładaniu teorii w praktykę.

Formuła konferencji GUA zapewnia przedstawicielom firmy Kodak, jej klientom i partnerom biznesowym możliwość dialogu na temat innowacji i rozwoju produktów, a wszystkim jej uczestnikom pozwala na nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń.

„Chcielibyśmy podziękować za aktywność naszych gości i ich wkład merytoryczny w odbywające się po raz pierwszy dyskusje panelowe. Prelegentom zaś za podzielenie się swoimi doświadczeniami i spojrzeniem na nurtujące naszą branżę zagadnienia. GUA staje się w coraz większym stopniu forum wymiany poglądów i doświadczeń dla naszych partnerów, aktywnie uczestniczących w tworzeniu światowej klasy rozwiązań workflow firmy Kodak. Z tego miejsca chcielibyśmy także podziękować producentom z branży opakowaniowej i naszym partnerom, oferującym systemy MIS za ich wkład w tegoroczną konferencję. Jej uczestnicy mogli naocznie przekonać się, w jaki sposób można połączyć sklep internetowy z systemem produkcyjnym i oraz podyskutować na temat zalet wprowadzanych na rynek rozwiązań. Jeżeli poszukujemy najlepszego sposobu obsługi produkcji, technologia ta umożliwia wyeliminowanie zbędnych procesów, niepotrzebnych kroków czy też dodatkowej komunikacji; a tego właśnie oczekuje nasza branża” – mówi Steven Lavey.

Gudrun Alex, dyrektor marketingu firmy Kodak w regionie EAMER, dodaje: „Tegoroczna konferencja GUA była dla mnie szczególna, zarówno ze względu na prezentowany na niej po raz pierwszy system workflow Kodak Prinergy 6.1, jak również w związku z zakończeniem mojej pracy w zarządzie. To był prawdziwy zaszczyt i przyjemność występować w tej roli od chwili powstania GUA przed dziewięciu laty. Mam nadzieję, że będę kontynuować swoje działania w przyszłości, jako honorowy członek stowarzyszenia”.

Źródło: Kodak