Światowy rynek odnawialnych opakowań w latach 2015-20
9 Dec 2015 12:57

Według nowego raportu opublikowanego na amerykańskim portalu ReportLinker, rynek opakowań odnawialnych będzie rósł średnio rocznie o 7,17% w latach 2015-20. Wzrost tego rynku będzie pobudzany przez takie czynniki, jak rozwój branży opakowań zwłaszcza w krajach rozwijających się, surowe przepisy w zakresie zrównoważonego rozwoju i wzrost świadomości odnośnie znaczenia ekologicznych opakowań.

Przewiduje się, że region Azji i Pacyfiku odnotuje najwyższy wzrost produkcji do 2020 roku z uwagi na znaczne inwestycje w branży opakowań, jak również szybko rozwijającą się gospodarkę. Rozwój tego regionu zwiększa potrzebę recyklingu oraz ponownego użycia materiałów opakowaniowych w rozwijających się krajach, takich jak Indie i Chiny.

Rosnąca świadomość konieczności ochrony środowiska i znaczenia nowych rozwiązań w zakresie opakowań pozwalających na zrównoważony rozwój stymulowały ten rynek na całym świecie. Ponadto rozwój e-handlu i redukcja wielkości opakowań są jednymi z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju rynku odnawialnych opakowań. Jednak czynniki takie jak wysokie koszty recyklingu i niski stopień zaawansowania technologicznego zakładów recyklingu, mogą utrudniać jego rozwój. Wahania cen surowców mogą okazać się kolejnym istotnym wyzwaniem dla rozwoju tej branży.

Raport obejmuje rynek odnawialnych opakowań w głównych regionach: Ameryce Północnej, Europie oraz Azji i Pacyfiku. Rynek opakowań odnawialnych jest omówiony w rozbiciu na materiały, procesy, funkcje, aplikacje i region.

Opakowania z papieru i tektury będą najszybciej rosnącym segmentem rynku w najbliższych pięciu latach. Przewiduje się, że zdominują one rynek odnawialnych opakowań pod względem wielkości produkcji w latach 2015-20. Podobnie opakowania do żywności i napojów będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w prognozowanym okresie.

Raport analizuje różne trendy marketingowe i przedstawia najskuteczniejszą strategię wzrostu tego rynku. Identyfikuje on czynniki pobudzające i hamujące rozwój tego rynku oraz możliwości i wyzwania. Raport podaje również profile największych kompanii produkujących odnawialne opakowania takie jak Amcor Limited (Australia), Bemis Company, Inc (USA), Tetra Laval International SA (Szwajcaria), Mondi plc (RPA), WestRock Company (USA), BASF SE (Niemcy), Sonoco Products Company (USA), Smurfit Kappa Group PLC (US), Sealed Air Corporation (US) i Huhtamaki OYJ (Finlandia).

Na podstawie informacji portalu ReportLinker opracował TG