Tadeusz Nowicki nowym wiceprezesem EuPC
22 Nov 2022 14:05

Tadeusz Nowicki, prezes należącego do Konfederacji Lewiatan Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Grupy ERGIS, został powołany na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC).

Tadeusz Nowicki został powołany w trakcie posiedzenia odpowiednika Rady Nadzorczej organizacji (Steering Committee), które miało miejsce 10 listopada br. w Brukseli, na wniosek jej nowego prezesa - Benoit Hennaut, dyrektora generalnego firmy Polyvia. Oprócz prezesa i wiceprezesa w Radzie tej organizacji zasiadają jej skarbnik, którym jest CEO Plastic Omnium Europe Claude Clément, oraz dwunastu innych członków. Dr Tadeusz Nowicki jest założycielem i zarazem współwłaścicielem Grupy ERGIS, a od wielu lat pełni również funkcję prezesa zarządu należącego do Konfederacji Lewiatan Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Czuję się zaszczycony powołaniem na stanowisko wiceprezesa EuPC. Bardzo dziękuję za zaufanie i cieszę się, że w dalszym ciągu będę miał przyjemność zasiadać w tak znamienitym gronie, mając równocześnie większy wpływ na podejmowane przez EuPC decyzje, zwłaszcza teraz, kiedy całą branżę czeka wiele wyzwań w związku ze zmianami legislacyjnymi i niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Jestem pełen nadziei, że w ramach EuPC doprowadzimy do sytuacji, w której w Europie znów będą doceniane zalety tworzyw sztucznych, przyczyniających się do ochrony naszego środowiska - mówi Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Utworzone w 1989 r. i mające swoją siedzibę w Brukseli EuPC jest europejskim stowarzyszeniem przetwórców tworzyw sztucznych na poziomie Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest przyczynianie się do stworzenia racjonalnych warunków stosowania tworzyw sztucznych w Europie. EuPC reprezentuje 28 narodowych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych oraz 50 tys. firm wytwarzających ponad 50 mln ton produktów, tworząc silny głos europejskiego przemysłu przetwórców tworzyw sztucznych.

Opracowano na podstawie informacji PZPTS