Taropak 2014: Duo Plast obiecuje „Pewność na drodze sukcesu!”
24 Sep 2014 11:19

Producent folii blown, firma Duo Plast AG, zaprezentuje swoje nowości na tegorocznych targach opakowaniowych Taropak 2014 pod hasłem „Pewność na drodze sukcesu!”. W centrum tegorocznej prezentacji stoi optymalizacja korzyści poprzez idealną kombinacje zastosowania folii stretch i technologii pakowania za pomocą symulacji transportu. Poszerzenie kompetencji w tym zakresie pozwala wzmocnienie pozycji spółki Duo Plast na rynku jako innowator i oferent kompletnych rozwiązań zabezpieczenia jednostek ładunkowych.

Optymalizacja zabezpieczenia ładunku stanowi jeden z głównych celów spółki od wielu lat. Jednym z rozwiązań kształtujących trend optymalnego zabezpieczenia jednostki ładunkowej było opracowanie i opatentowanie folii z podwójną krawędzią DDK. Szczególną cechą tej folii jest podwójna grubość krawędzi (np. folia o grubości 15 µm posiada krawędź o grubości 30 µm). Podwójna krawędź otacza paletę tworząc strukturę sieci, zwiększa znacznie jej stabilność i umożliwia znaczne oszczędności materiału. Rozwiązanie to zdobyło kilka renomowanych nagród takich jak złoty medal MTP.

Najnowszą innowacją Duo Plast jest utworzenie segmentu działalności Duo Lab. Niemieckie centrum technologii zabezpieczenia ładunku i dóbr transportowych (Duo Lab) bada, analizuje, audytuje i tworzy kompletnie nowe koncepty dla firm transportowych, spedycyjnych, rzeczoznawczych oraz innych instytucji. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii umożliwia rzeczywiste symulacje warunków transportu. Cel nowej działalności stanowią neutralne badania oraz indywidualne koncepcje optymalizacji zabezpieczenia ładunku, dokumentowane w formie ekspertyz oraz certyfikacji na zlecenie, a także dostarczanie całościowego, profesjonalnego serwisu. W centrum staje konsekwentna realizacja perfekcyjnego konceptu zabezpieczenia ładunku. Korzyści to oszczędności w zakresie total costs of ownership ponad powierzchniowe oszczędności kosztów opakowania. Bezpieczeństwo na drogach Europy jednocześnie wzrasta.

Źródło: Duo Plast AG