Tektura falista w gospodarce obiegowej
28 Feb 2018 13:43

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej FEFCO z satysfakcją przyjęła końcowy, kompromisowy tekst dotyczący odpadów opakowaniowych, przegłosowany przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego po zatwierdzeniu go przez w ubiegłym tygodniu przez Stały Komitet Przedstawicielski w Radzie Unii Europejskiej.

Kluczowym elementem zapisu jest podkreślenie, że wykonane z biosurowców produkty nadające się do recyklingu stanowią szansę dla gospodarki obiegowej i że z produkcji opakowań wykonanych z materiałów możliwych do odzysku wynikają konkretne korzyści.

Zaostrzenie wymogów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w połączeniu z postępującą redukcją ich ilości na wysypiskach śmieci, ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości materiału do recyklingu i pobudzania rynku surowców wtórnych.

Utrzymanie rynku wewnętrznego jako podstawy prawnej dla opakowań i pakowanych produktów stanowi gwarancję dla swobodnego przepływu pakowanych towarów w granicach Unii Europejskiej.

Co więcej, inspirujące cele w zakresie ograniczenia ilości odpadów żywnościowych generowanych w handlu detalicznym i dystrybucji są zgodne z ambicjami przemysłu. Angelika Christ, Sekretarz Generalny FEFCO, powiedziała: „Opakowania z tektury falistej stanowią część tego rozwiązania, a nasi członkowie już teraz dostarczają opakowania, które pomagają w walce problemem odpadów spożywczych.”

Sektor opakowań z papieru i tektury może pochwalić się wysokim poziomem recyklingu, zaś nowe cele w zakresie odzysku papieru (85% do 2030 r.) ma zachęcić branżę do dalszych wysiłków i przyczyniania się do tworzenia gospodarki obiegowej w Europie.

Na podstawie informacji FEFCO opracował TK