Tetra Pak z powodzeniem realizuje cele środowiskowe
27 Mar 2015 07:23

W 2014 roku firma Tetra Pak zbliżyła się do realizacji celów środowiskowych, które wyznaczyła sobie do 2020 roku. Były to kolejne przedsięwzięcia prowadzące do stworzenia opakowania w pełni odnawialnego, zmniejszenia wpływu na środowisko i zwiększenia ilości opakowań poddawanych recyklingowi.

Odnawialne opakowania

W 2014 roku na rynku zadebiutowało opakowanie kartonowe Tetra Rex w wersji wyprodukowanej w 100% z surowców odnawialnych. Zostało ono wykonane z papieru oraz tworzywa pochodzenia roślinnego. Także jego zamknięcie, TwistCapTM OSO 34, zostało wyprodukowane z materiałów odnawialnych, pochodzących z trzciny cukrowej. Obecnie, za sprawą fińskiej mleczarni Valio, opakowanie wprowadzane jest na rynek fiński.

W ubiegłym roku Tetra Pak uzyskał certyfikat kontroli pochodzenia produktu wydany przez Forest Stewardship Council (FSC Chain of Custody) dla ostatnich 7 z 92 obiektów oraz spółek należących do firmy na całym świecie. Oznacza to, że Tetra Pak może dostarczać opakowania certyfikowane przez FSC z każdego miejsca na Ziemi. Dzięki temu firma zbliżyła się do osiągnięcia celu, jakim jest wykorzystywanie we wszystkich swoich opakowaniach wyłącznie papieru certyfikowanego przez FSC (kod licencji C014047).

W 2014 roku spółka dostarczyła niemal 44 miliardy opakowań certyfikowanych przez FSC do klientów na całym świecie. W porównaniu z 2013 rokiem ich sprzedaż wzrosła o 38%. Od chwili wyprodukowania pierwszego kartonu certyfikowanego FSC w 2007 roku, Tetra Pak wyprodukował ponad 130 miliardów tego typu opakowań.

Redukcja wpływu Tetra Pak na środowisko

Tetra Pak systematycznie dąży do ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko naturalne zgodnie z założeniem, że do 2020 roku emisja dwutlenku węgla na wszystkich etapach łańcucha wartości utrzymana zostanie na poziomie z 2010 roku, przy jednoczesnym rozwoju działalności Tetra Pak.

Dane zebrane do połowy 2014 roku pokazały, że emisja dwutlenku węgla na wszystkich etapach całego łańcucha wartości spadła o 8% w stosunku do wartości z 2010 roku, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 7%. Jeżeli chodzi o własne operacje Tetra Pak, spółka utrzymuje emisję dwutlenku węgla poniżej poziomu z 2010 roku. W 2014 roku emisja CO2e spadła o 1,5% w stosunku do 2010 roku, podczas gdy produkcja wzrosła o 13%.

W minionym roku znacznie wzrosły notowania Tetra Pak w rankingu Carbon Disclosure Project (CDP), brytyjskiej organizacji publikującej dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych największych firm. Tetra Pak otrzymał 97 punktów, o 6 więcej niż CDP przyznało firmie w 2013 roku. Średnia dla branży, w której działa Tetra Pak wynosi 53 punkty. Ślad węglowy spółki został oceniony na A-, w 2013 roku przyznano firmie ocenę B, a średnia w branży to C.

Tetra Pak wdrożył wiele rozwiązań w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, aby wspomóc klientów firmy w ograniczaniu ich wpływu na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności ich działania. Do wspomnianych rozwiązań zalicza się:

- Tetra Therm Aseptic Flex – urządzenie służące do ciągłej, aseptycznej obróbki termicznej produktu, które oferuje producentom wyrobów mlecznych najwyższą wydajność wśród systemów UHT, przy jednocześnie najmniejszym wpływie na środowisko oraz najniższych kosztach eksploatacji urządzenia;

- Nowy proces pasteryzacji soków o wysokiej kwasowości, który pozwala ich wytwórcom zaoszczędzić do 20% energii, dzięki obniżeniu temperatury w drugiej fazie pasteryzacji z 95°C do 80°C bez ryzyka wpływu na bezpieczeństwo i jakość gotowego produktu;

- Usługę Environmental Benchmarking Service, która ma za zadanie pomóc producentom żywności i napojów oszacować efektywność środowiskową ich działalności oraz pomóc w znalezieniu sposobu na jej poprawę;

- Szerszą ofertę zakrętek wyprodukowanych z materiałów pochodzenia roślinnego. W zależności od typu, zakrętki z tworzyw pochodzenia roślinnego mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2 o 14% do 19% w porównaniu do ich odpowiedników powstałych z paliw kopalnych.

Recykling

Tetra Pak coraz aktywniej działa na rzecz zwiększenia recyklingu zużytych kartonowych opakowań do żywności. W 2014 roku na całym świecie recyklingowi poddanych zostało 651 tys. ton tego typu opakowań, o 28 tys. ton więcej niż w 2013 roku. Stanowi to 26% opakowań dostarczonych na rynek w 2014 roku. Spółka angażuje się w działania mające na celu zwiększenie recyklingu zużytych kartonów oraz współpracuje ze swoimi partnerami, aby rozwiązywać takie problemy jak brak odpowiedniej infrastruktury do ich recyklingu na rynkach rozwijających się.

Jednym ze sposobów na wsparcie recyklingu kartonów jest wprowadzenie opakowania Tetra Top z odrywaną górną częścią. Jest ono wykorzystywane zarówno do pakowania produktów wymagających schładzania, jak i takich, które można przechowywać w temperaturze pokojowej. Opakowanie, którego górna część wykonana jest z plastiku, a pozostała z papieru, zostało zaprojektowane tak, aby konsumenci mogli z łatwością je rozdzielić. Dzięki temu obydwie części mogą trafić do recyklingu osobno.

„Wyznaczamy sobie bardzo ambitne cele środowiskowe i, jak pokazują nasze wyniki, jesteśmy na właściwej drodze do ich osiągnięcia” – powiedział Mario Abreu, nowo wybrany wiceprezes ds. środowiskowych w Tetra Pak. „Musimy myśleć o naszej działalności w szerokiej perspektywie, czyli łączyć rozwój naszej firmy z działalnością zabezpieczającą bezpieczną przyszłość naszej planety. Cały czas dbamy też o to, żeby dostarczać naszym klientom rozwiązania, usługi oraz wsparcie, które pomogą im realizować takie same cele”.

Źródło: Tetra Pak