Trzeci rok neutralności plastikowej Żywiec Zdrój
23 Jan 2023 12:18

W 2022 roku firma Żywiec Zdrój po raz kolejny zebrała i przekazała do recyklingu równowartość wprowadzonego na rynek plastiku. Jest to jeden z kluczowych elementów bezprecedensowego, złożonego przed pięciu laty zobowiązania Żywiec Zdrój do działania na rzecz natury poprzez podniesienie poziomu zbiórki opakowań w Polsce. Cyrkularna transformacja Polski nie odbędzie się jednak bez rozwiązań systemowych, o wprowadzenie których firma aktywnie zabiega.

Mimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych, zarówno w kraju jak i za granicą, Żywiec Zdrój kontynuuje pionierskie zobowiązania podjęte dokładnie 5 lat temu podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach i co roku zbiera taką równowartość plastiku, którą wprowadza na rynek.

Czerpiąc Z NATURY to co najlepsze, czyli krystaliczną wodę, jako Żywiec Zdrój trzeci rok z rzędu jesteśmy neutralni plastikowo DLA NATURY i pragniemy tę skalę poszerzać. Opakowania odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej jakości produktów oraz ich bezpieczeństwa, ale zdecydowanie nigdy nie powinny trafiać do środowiska. Wierzymy, że dzięki odpowiedzialnym działaniom producentów oraz systemowi kaucyjnemu Polska będzie mogła przejść transformację w kierunku cyrkularnym. Aktywne działanie w tym kierunku to wyraz naszej odpowiedzialności za produkty, opakowania oraz środowisko - mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Za mało plastiku. Jak to możliwe?

Niektórym może wydawać się to niemożliwe, ale w Polsce stale mierzymy się ze zbyt małą ilością recyklatu, z którego można ponownie wyprodukować opakowania. Dlaczego? Bo zamiast do recyklingu plastik trafia do środowiska. Niestety ten cenny surowiec ciągle przez wiele podmiotów traktowany jest jako odpad. W efekcie zamiast bazować na istniejącym już plastiku, ciągle wytwarzany jest nowy. Tylko zmiana podejścia wszystkich stron, w tym także konsumentów, pozwoli na zamknięcie obiegu, a dzięki temu wykorzystywanie istniejących już zasobów plastiku. Dlatego Żywiec Zdrój w trosce o naturę zadbał o to, żeby równowartość całego tworzywa wpuszczanego przez niego w rynek trafił z powrotem do recyklingu. Zobowiązanie zostało zrealizowane dzięki współpracy z największą w Polsce organizacją odzysku opakowań – Rekopolem, który w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu m.in. tworzyw sztucznych.

Kluczowymi wyzwaniami gospodarki cyrkularnej są: zrozumienie rozszerzonej odpowiedzialności producentów za działania na rzecz środowiska oraz roli surowców wtórnych w tym procesie. Wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów jest kluczowym elementem w procesie transformacji Polski w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Żywiec Zdrój swoimi bezprecedensowymi działaniami udowadnia, że plastik to cenny surowiec, który zamiast do środowiska powinien trafić do ponownego wykorzystania. Począwszy od 2020 roku marka podejmuje wyzwanie zebrania i poddania recyklingowi równowartości całego plastiku wprowadzonego przez firmę na rynek w danym roku. To działanie ma wymiar ekologiczny, ale także edukacyjny. Żywiec Zdrój jako lider działań pro środowiskowych inspiruje do rozszerzonych działań na rzecz natury. Jednocześnie marka zdaje sobie sprawę, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę efektywności zasobów oraz zamknięcia obiegu jest pilne wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego na jednorazowe opakowania plastikowe. Aktywne działanie na jego rzecz to jeden z kluczowych celów firmy na 2023 rok.

Opracowano na podstawie informacji firmy Żywiec Zdrój