UPM Raflatac i WWF Polska razem na rzecz polskich rzek
24 Feb 2016 10:29

Firma UPM Raflatac, wiodący światowy dostawca samoprzylepnych materiałów etykietowych, oraz WWF Polska, jedna z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podpisały trzyletni kontrakt o kontynuacji współpracy w ramach projektu „Rzeki dla życia”. Projekt obejmuje działania zmierzające w kierunku przywrócenia naturalnych ekosystemów rzecznych w Polsce, a UPM Raflatac wspiera go od 2012 roku.

„Wpływ sektora prywatnego na kondycję środowiska naturalnego jest ogromny. Jesteśmy firmą Biofore i w imię tej wizji chcielibyśmy edukować ludzi, pokazywać im dobre praktyki i podążać w kierunku przywracania równowagi ekosystemów” – mówi Jani Konkarikoski, dyrektor generalny, UPM Raflatac. „Projekt Rzeki dla życia wspieramy już od 2012 roku. Zdecydowaliśmy się na jego kontynuację, ponieważ zrównoważony rozwój i środowisko zawsze były i będą istotne dla UPM Raflatac.”

Polskie rzeki wciąż należą do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Europie. Niestety w ubiegłych latach nasila się ich bezprecedensowa degradacja. Szacunkowe dane wskazują, że w ciągu ostatnich 6 lat uregulowano lub w inny sposób zdegradowano co najmniej 20 tys. km rzek. Ingerencje w korytarze rzeczne oraz wycinanie nadbrzeżnych drzew i krzewów często nie mają ekonomicznego uzasadnienia, a jednocześnie niszczą zasoby przyrodnicze oraz krajobraz rzek i ich dolin. Zdaniem WWF Polska niepotrzebne regulacje i tzw. utrzymanie rzek są głównym powodem złego stanu wielu gatunków ryb, zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych na wszelkie ingerencje, np. łososi.

„Rzeki i piękno krajobrazu dolin rzecznych są bardzo ważnym elementem polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Cieszymy się, że firma UPM Raflatac pokazuje odpowiedzialność i konsekwencję we wspieraniu działań skierowanych na ochronę polskich rzek. To wsparcie pozwala nam rozszerzyć działania zmierzające do jeszcze lepszego monitorowania prac wykonywanych na rzekach i angażowania społeczeństwa w ochronę rzek” - podsumowuje Piotr Nieznański, dyrektor działu ochrony przyrody, WWF Polska.

Działania podejmowane w ramach projektu skupiają się na monitorowaniu prac prowadzonych na rzekach, konsultacji dokumentów określających zasady gospodarowania polskimi wodami (Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Rzecznych, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód) oraz propagowaniu nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej polegających na odtwarzaniu naturalnych terenów zalewowych, udrożnianiu rzek celem odtworzenia koryt tarłowych, a także ocenie stanu zachowania koryt rzecznych (tzw. stanu hydromorfologii).

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu „Rzeki dla życia” odbywają się we współpracy z ekspertami, lokalnymi działaczami i instytucjami państwowymi. Skuteczność można bowiem osiągnąć tylko w przypadku akceptacji i zaangażowania innych ludzi. To oni na co dzień widzą jak zmieniają się środowisko w ich okolicy.

Źródło: UPM Raflatac