Uroczyste otwarcie nowoczesnej fabryki Suwary Tech
3 Jul 2014 14:15

Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., znaczącego na polskim rynku producenta opakowań z tworzyw sztucznych kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, zakończyła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej Suwary przyjętej na lata 2011-2016, zakładającej czterokrotny wzrost wyniku EBITDA z 2009 roku do 2016 roku.

Uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 roku. Zaproszeni goście mieli możliwość dokładnego zapoznania się z historią inwestycji. Pracownicy Suwary Tech zaprezentowali gościom zakład m.in. halę produkcyjną, laboratorium Kontroli Jakości oraz magazyn. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło klientów, dostawców, przedstawicieli władz lokalnych oraz prasy.

Inwestycja zlokalizowana jest w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na obszarze 3,862 ha powstał nowoczesny obiekt produkcyjny oraz magazyn wysokiego składowania o łącznej powierzchni 6.817 m2. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz systemy logistyczne. Znalazły w nim również zastosowanie innowacyjne rozwiązania opracowane przez inżynierów Grupy Suwary i Wentworth. Łączna wartość nakładów przewidziana w tym etapie inwestycji wynosi ponad 25,5 mln. PLN.

Zakończona inwestycja na gruncie prywatnym uzyskała Zezwolenie na działalność w ŁSSE nr 174 w dniu 21 grudnia 2010 roku dzięki, wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach strategicznego ukierunkowania spółek z Grupy Kapitałowej SUWARY na innowacyjność technologiczną i produktową.

Na przyjęcie przez Zarząd Suwary S.A. decyzji w sprawie ostatecznego kształtu inwestycji wpływ miały: długoletnia skuteczna działalność na rynku opakowań z tworzyw sztucznych i związane z tym duże doświadczenie i dobra znajomość branży; perspektywy dynamicznego rozwoju sektora, potwierdzone przez badania rynku; potencjał kadry zarządzającej; pozycja lidera w zakresie wdrażania nowych technologii i know-how, jaką posiadają przedsiębiorstwa skupione w Grupie Suwary S.A. i Wentworth.

W dniu 15 kwietnia nowa nieruchomość należąca do Suwary Tech uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Od tego momentu Spółka mogła rozpocząć wyposażenie budynku. Aktualnie w nowej siedzibie wykorzystane są cztery linie produkcyjne oraz nowoczesny magazyn wysokiego składowania.

"Otwarcie nowej fabryki przetwórstwa tworzyw jest częścią strategii, o której Spółka Suwary informowała już w listopadzie 2010 roku. Cieszę się, że w uroczystości otwarcia nowego zakładu produkcyjnego mogło uczestniczyć z nami tak wiele osób. Wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, serdecznie dziękuję. Dziękuję również naszym Pracownikom współpracującym przy nowej inwestycji” - powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Źródło: Suwary S.A.