Visiongain ocenia perspektywy rynku opakowań papierowych do 2025 r.
9 Oct 2015 08:35

Nowy raport brytyjskiej firmy konsultingowej Visiongain pt. „Prognozy dla rynku papierów opakowaniowych w latach 2015-25: Szanse dla wiodących firm” przewiduje, że na światowym rynku opakowań papierowych nastąpią w najbliższym dziesięcioleciu znaczące zmiany. Visiongain twierdzi, że rynki krajów o wspólnej nazwie BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) stanowią około 30% globalnego popytu, a ich gospodarki w przyszłości będą się rozwijać w najbardziej dynamiczny sposób. Oczekuje się, że sprzedaż opakowań na rynkach krajów rozwijających się nadal będzie szybko się zwiększać dzięki rosnącej konsumpcji i popytowi na dobra konsumpcyjne, co z kolei napędzać będzie potrzebę bardziej wyrafinowanych opakowań, trafiających głównie do klasy średniej.

Visiongain przewiduje, że światowy rynek opakowań osiągnie w 2015 roku wartość 268,70 miliardów dolarów i będzie rósł średniorocznie o 4,8% w najbliższych dziesięciu latach. Oczekuje się, że wzrost rynku opakowań papierowych napędzany będzie w szczególności poprzez rozwój gospodarczy krajów azjatyckich. Wzrost ten będzie wynikiem stabilności gospodarczej tych gospodarek, jak również rosnącego sektora przetwórstwa żywności i zwiększenia obecności firm międzynarodowych na tych rynkach.

Na podstawie informacji Visiongain opracował TG