Wipasz wybrał Ishidę
12 Nov 2014 14:01

Rok 2012 dla firmy przetwórstwa drobiarskiego -Wipasz S.A. - to czas zakończenia tzw. Fazy 1 dla głównych inwestycji strategicznych, których celem była transformacja działalności przedsiębiorstwa w kierunku dołączenia do ligi najnowocześniejszych firm w Europie. Firma starannie dobiera swych partnerów technologicznych i wybiera tych, którzy są w stanie realizować jego wizję rozwojową. Dla sektora naważania i pakowania, Wipasz S.A zawiązuje współpracę z Ishida Europe.

Wipasz S.A. jest jednym z polskich liderów na rynku dostawców pasz dla zwierząt hodowlanych, który w 2010 r. zdywersyfikował swoją produkcję w zakładzie w Mławie w kierunku przetwórstwa drobiarskiego, z tempem przerobowym na poziomie 5000 sztuk drobiu na godzinę. Dwa lata temu spółka, dzięki wdrożeniu zespołu modyfikacji tzw. Fazy-1, niemalże podwoiła swój wynik i uzyskała przerób na poziomie ponad 90 tys. sztuk drobiu na dzień. Nie było to jedynie kwestią większej ilości drobiu. Wcześniej na wynik produkcyjny składały się hurtowo pakowane tusze drobiowe i części kurcząt, zwykle w ważonych i wycenianych indywidualnie opakowaniach. Obecnie akcent kładziony jest na mniejsze opakowania wyższej jakości, pakowane w warunkach atmosfery modyfikowanej (MAP -Modified Atmosphere Packaging) oraz o prawie stałej, ustalonej wcześniej masie.

Firma Ishida zainstalowała cztery fabrycznie nowe linie pakujące. Jedna dla skrzydełek, druga dla filetów, a dwie pozostałe na porcjowane, wybrane części udek drobiowych. Główne korzyści, które uzyskano, to możliwość ustalania poziomu masy wagowej i wypracowywania realnego zysku dzięki zastosowaniu technologii precyzyjnego naważania, a także implementacja systemów zaawansowanej inspekcji i testowania, które pomogły otworzyć produktom firmy Wipasz S.A. wejście na lady chłodnicze najbardziej prestiżowych sieci supermarketów Europy.

Każda z linii Ishidy w fabryce Wipasz S.A. rozpoczyna się sekcją zasilania w części tuszek pochodzące z linii przycinającej, które trafiają do wielogłowicowego systemu naważania Ishidy. W większości do transportowania wkładu wykorzystywany jest podajnik śrubowy, który delikatnie, lecz efektywnie przesuwa kleiste elementy świeżego mięsa drobiowego w kierunku leja zasypowego naważarki, wyposażonego w unikalny mechanizm zeskrobujący stosowany przy wkładach o lepkiej konsystencji.

Z kolei naważarka precyzyjnie dobiera wymagane porcje, które przekazywane są do jednej z linii porcji odważonych. Tam trafiają do sekcji operatorów, którzy tackują porcje lub dodatkowo, w razie potrzeby, przybierają lub je formują. Nadzwyczajna dokładność odważania ma kapitalne znaczenie dla redukcji strat w masie półproduktu i wspomaga proces optymalizacji relacji masy wkładu do wyniku końcowego.

Wipasz S.A. traktuje stosowanie najbardziej zaawansowanych technologii jako metody zwyciężania w konkurencji z krajowymi przedsiębiorcami. Co więcej, chce w ten sposób konkurować z czołowymi przetwórcami europejskimi. Dla zachęcenia czołowych sprzedawców i ich klientów oferuje najwyższej klasy opakowania tackowe. Zastosował nową, zaawansowaną technologicznie linię tackującą Ishidy zintegrowaną z systemem dozoru optycznego Ishidy monitorujący poprawne pogrupowanie i usytuowanie metki.

Z punktu widzenia posiadaczy ustanowionych marek rynkowych wyjątkową wartość stanowi zastosowanie zaawansowanego systemu X-ray Ishidy. System wykorzystywany jest do detekcji potencjalnych i niepożądanych zanieczyszczeń, tj. drobin metalu lub innych materiałów, włącznie z detekcją drobin kostnych w opakowaniach z filetami drobiowymi. Dodatkowo system pakujący na tackach monitoruje poprawność parametrów stosowanej atmosfery modyfikowanej dla każdego opakowania. Testery atmosfery modyfikowanej Ishidy pilnują zachowania właściwej szczelności i zachowania parametrów ściśle związanych ze specyfikacją, odrzucając sztuki wadliwe.

Kolejnym ważny element w zmodernizowanej firmie jest integralność danych. Wszystkie dane nadrukowane na opakowaniu i metkach podlegają sprawdzaniu przez system inspekcji zamknięcia W wyniku takich działań klient końcowy może w pełni polegać na rzetelności zamieszczonej na metce informacji tj. o masie, terminie przydatności do spożycia i innych danych.

Ishida współpracowała ściśle z firmą Wipasz S.A. nad koncepcją i kompletnym projekty hali pakującej, jak również dostarczeniem urządzeń linii.

„W naszej opinii nadzorowana jakość produkcji i produktu, nowoczesna technologia oraz elastyczność to czynniki o znaczeniu kluczowym na aktualnych rynkach, tak krajowym, jak i międzynarodowych. Pozyskana przez Wipasz technologia Ishidy pozwala nam na dostrojenie naszej oferty dla wyszukanych wymagań klienta końcowego.„ - konkluduje dyrektor fabryki Wipasz - Jacek Jelonek.

“Dopiero co zakończyliśmy Fazę 1 w czasie naszego odwiedzania Mławy, natomiast Faza 2 jest w trakcie realizacji, gdzie w wyniku współpracy z naszymi partnerami z włączeniem Ishida Europe powinniśmy zwiększyć nasz przerób do poziomu 13,500 sztuk drobiu na godzinę i eksploatować najbardziej zaawansowaną technologicznie przetwórnię na świecie.”

Źródło: Ishida Europe