Włoski przemysł maszyn opakowaniowych na ścieżce wzrostu
18 Dec 2018 12:59

Zbliża się koniec roku i nadchodzi czas podsumowań. Włoscy producenci maszyn opakowaniowych oceniają, że w mijających 12 miesiącach ich obroty sięgną 7,7 mld euro, co oznacza 6,8% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Co istotne żadne oznaki nie wskazują, by trend wzrostowy miał się zatrzymać w 2019 r.

Takie wnioski można wysnuć ze wstępnych danych opublikowanych przez dział badawczy Ucima, stowarzyszenia włoskich producentów automatycznych maszyn pakujących. Na doskonałe wyniki branży miały wpływ zamówienia płynące zarówno z rynku wewnętrznego, jak również spoza Włoch.

W 2018 r. sprzedaż na eksport przekroczyła 6 mld euro, czyli wzrosła o 6,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z najbardziej aktualnych danych – dotyczących pierwszych 8 miesięcy 2018 r. - wynika, że najlepsze wyniki sprzedaży zanotowano w Ameryce Północnej (27,2% wzrost sprzedaży); kolejne miejsca zajęły Afryka i Australia (+15,3%), Unia Europejska (+9,6%) oraz Ameryka Południowa (+2,5%). Dla kontrastu włoskie firmy wyeksportowały mniej maszyn do europejskich krajów nie będących członkami UE (-5,8%) oraz państw azjatyckich (-2,4%).

W rankingu państw o największej sprzedaży włoskich maszyn opakowaniowych wyraźnie dominują USA (+35,4%), przed Francją (+3,1%) oraz Niemcami (+1,5%). Na rynku wewnętrznym sprzedaż maszyn wzrosła o 7,5% i sięgnęła 1,6 mld euro.

„Dzieje się tak w dużym stopniu dzięki idei Przemysł 4.0, która napędza popyt włoskich klientów na najbardziej innowacyjne technologie dostarczane przez nasze firmy, choć z pewnością rynkowe ożywienie także odgrywa tu swoją rolę” - tłumaczy prezes Ucima, Enrico Aureli.

„Z drugiej strony niepokoi nas ekonomiczna i społeczna polityka realizowana przez obecny włoski rząd, który przykłada minimalną wagę do kwestii produkcji i ryzyka zmarginalizowania Włoch na europejskiej scenie” - dodaje Aureli.

„Spodziewamy się, że w 2019 r. nastąpi nieznaczne spowolnienie tempa rozwoju. Z danych opracowywanych przez nasz dział badawczy wynika, że liczba zamówień wzrośnie wówczas o 1-1,5%”.

Na podstawie informacji Ucima opracował TK