Wsparcie sprzedaży dzięki lepszej prezentacji worków na palecie
5 Nov 2014 12:00

Powodem wyboru przez firmę Schwenk Putztechnik paletyzera BEUMER Group były dłuższe okresy pomiędzy serwisowaniami, wyższa efektywność produkcji i zoptymalizowane ułożenie worków na palecie mające wpływ na magazynowanie i sprzedaż. Dostawca kompleksowych rozwiązań z Beckum dostarczył trzy wysokowydajne paletyzery BEUMER paletpac. Dwa urządzenia uruchomiono niedawno. Wszystkie instalacje są wyposażone w nowy dwutaśmowy układ obracania BEUMER, który umożliwia łagodne obracanie worków napełnionych materiałami budowlanymi i ich stabilne układanie w odpowiedniej pozycji na paletach. Dwutaśmowy układ obracania można szybko dostosować do różnych rozmiarów worków.

Suche zaprawy to prefabrykowane mieszanki składające się z lepiszczy mineralnych takich jak cement, wapień, gips, piasek i kruszywo oraz innych dodatków. Na placu budowy ekipa budowlana miesza je tylko z wodą, po czym są gotowe do użycia. Zapobiegając możliwym błędom w mieszaniu, producent może zapewnić stałą, wysoką, jakość tego materiału budowlanego. Firma Schwenk Putztechnik GmbH, & Co. KG z siedzibą w Ulm jest jednym z czołowych producentów zrównoważonych i ekologicznych suchych zapraw. Przedsiębiorstwo wytwarza materiały budowlane od ponad 160 lat w siedmiu supernowoczesnych zakładach. "Kładziemy szczególny nacisk na optymalną prezentację naszych produktów na rynku materiałów budowlanych, “ stwierdza Martin Markus w firmie Schwenk Putztechnik kierujący zakładami produkcyjnymi w Eigeltingen i Allmendingen w Badenii-Wirtembergii. W procesie produkcyjnym przedsiębiorstwo skupia się na sprawnym transporcie, paletyzowaniu i pakowaniu.

„Nasz wcześniejszy system paletyzowania sprawiał poważne problemy przy obracaniu worków” - przypomina sobie Peter Richter, zastępca dyrektora fabryki w Allmendingen. "Wskutek gwałtownych ruchów worki były deformowane, a czasami nawet rozrywane". Producent materiałów budowlanych nie był w stanie zapewnić odpowiedniej i stałej jakości paletyzowanych ładunków. Firma Schwenk Putztechnik chciała uzyskać nie tylko lepsze i równomierne ułożenie worków w stosy, lecz również zwiększyć wydajność paletyzacji, zredukować emisję pyłów i wydłużyć okresy pomiędzy przeglądami.

W toku poszukiwania odpowiednich dostawców producent materiałów budowlanych natrafił na BEUMER Group. Producent z Beckum, jako kompleksowy dostawca wytwarza sprawdzone systemy napełniania, paletyzowania i pakowania. „We współpracy z firmą Schwenk Putztechnik opracowaliśmy rozwiązanie spełniające wymagania obu zakładów produkcyjnych” - stwierdza Peter Schmidt. Jako dyrektor sprzedaży był odpowiedzialny za projekt, kierując od stycznia 2014 r. segmentem technologii paletyzowania i pakowania w BEUMER Group.

BEUMER Group zaprezentował producentowi materiałów budowlanych wysokowydajny paletyzer BEUMER paletpac. Ta seria konstrukcyjna umożliwia precyzyjne układanie warstwami, na paletach, worków napełnionych materiałami sypkimi. Dzięki geometrycznej precyzji przy formowaniu warstw i stosów powstają stabilne stosy worków. BEUMER dostarczył system o wydajności paletyzowania 1 800 worków na godzinę oraz 2 500 worków.