Wymiana nowoczesnej tekturnicy w Mondi BZWP zakończona w rekordowym czasie
7 Nov 2014 14:07

Mondi BZWP, zlokalizowany w Bystrzycy Kłodzkiej zakład wytwarzający opakowania z tektury falistej, w rekordowym dla branży czasie zakończył projekt związany z demontażem oraz instalacją nowej tekturnicy. Podczas jego trwania produkcja i dostawy wyrobów dla klientów odbywały się w niezmiennym jakościowo i serwisowo trybie.

W zakładzie będącym częścią Mondi Group, międzynarodowej grupy z branży opakowaniowej
i papierniczej, niemal zupełnie zastąpiono dotychczasową tekturnicę o szerokości 220 cm nowocześniejszą o szerokości 250 cm. Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności i elastyczności oraz pełne przystosowanie jakości i usług do dzisiejszych potrzeb rynku. W projekt poza zespołem wewnętrznym aktywnie zaangażowanych było ponad 50 osób z zewnątrz, pracujących w systemie 24/7 przez cały czas trwania inwestycji. Była ona rozplanowana w kompleksowy sposób, a jej głównym założeniem było niezachwiane utrzymanie standardów świadczonych na co dzień usług. Instalacja trwała 19 dni i odbyła się bez przerw w produkcji. To wynik znacząco przewyższający branżową średnią dla tego typu projektów.

„Nowa tekturnica to dla nas przede wszystkim przejście na wyższy poziom produktywności. To poważny krok zarówno dla samej firmy, jak i naszych klientów. Projekt przebiegał bardzo sprawnie, a partnerska współpraca z zakładami Mondi w Świeciu i w Warszawie pozwoliła nam na utrzymanie ciągłości dostaw i poziomu usług” - tłumaczy Dawid Pilcek, dyrektor zarządzający Mondi BZWP.

Dostawcą maszyn na potrzeby projektu był Fosber.

„Tempo i specjalizacja, jakich wymagał projekt, przełożyły się na konieczność szczegółowego rozplanowania i koordynacji dużej liczby czynności, wykonywanych równocześnie przez wiele podmiotów i wielu ludzi. Było to możliwe dzięki drobiazgowemu przygotowaniu zespołu Fosber, pracowników Mondi i starannie wybranych podwykonawców na długo przed rozpoczęciem działań. Autentyczna pasja, profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności wszystkich uczestników projektu umożliwiły nam ukończenie modernizacji w założonym czasie” - mówi Gunnar Prucker, dyrektor ds. sprzedaży Fosber w Europie Wschodniej.

Projekt trwał 19 dni (podczas gdy średnia branżowa dla tego typu modernizacji wynosi 5-6 tygodni). 50 podwykonawców pracowało w trybie 24/7 nad demontażem starych urządzeń, rozbiórką i rekonstrukcją podłóg, wykonaniem posadzek oraz instalacją nowego sprzętu. W okresie inwestycji do Mondi BZWP dotarło na czas 260 terminowych dostaw półwyrobu z Mondi Świecie i Mondi Warszawa, zgodnych z wymogami jakościowymi i umożliwiających dalszą pracę przetwórstwa.

Źródło: Mondi